Webradio Foto Video

Aktie voor Popup-restaurant Origo Aalst op Grote Markt Aalst

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Gezien de laatste bekendmaking voor nominatie waarbij onze stad is betrokken is de sensibilisering voor deze stemcampagne wat vroegtijdig in de start blokken begonnen. Het doel voor dit initiatief is om zoveel mogelijk stemmen te ronselen om de uitschakeling zeker en vast te vermijden. Onder impuls van ex-prins Werner Kinoo en afvaardiging van rechteroever jonge aanhanger van de deelnemers Jonas en Fee met Jerry Vinck (alias de Voegel) en zijn promotieteam waaronder leden van AKV de Zjieke Zjieratten, de Salongcarnavalisten en de Popollekes als fontmannen en vrouwen fungeren. Van oorsprong afkomstig uit Eeklo hebben dit sympathieke duo de harten van menig Oilsjteneers reeds veroverd. Een totale verrassing kwam er met het omgevormde liedje 't is vedrom patat van Werner voor te stellen aan de vele opgekomen belangstellende op de Grote Markt. De verwelkoming van het promotieteam dat op de 2 pompierwagens hadden plaats genomen kregen een grote belangstelling en meteen was het startschot ingezet voor deze ludieke bijeenkomst. De deelnemers van Origo streven voor een gluten- en lactosevrije gerechten en 'paleo' is daardoor hun thema. Jonas zijn toespraak werd met een warm en hartelijk applaus ontvangen. Een verrassing wacht het talrijke publiek om een bonnetje te ontvangen voor gratis drankje met gratis vat  in het clublokaal in café 'The Dutch Inn' aan het Stationplein met de uitbaters Thierry en Sofie. Een unieke ontvangst stond hen te wachten met een mini-buffet van gevarieerde hapjes met vleesbrood, kaasbrokjes, zwarte en witte pensen enz. Vooraleer het bonte gezelschap kwam opdagen hadden ze al een lange afstand afgelegd door de bezoekers van terrasjes om en rond het Vredesplein, Hopmarkt, Houtmarkt en de Sint-Martinuskerk aan te zetten voor te stemmen. Met deze opwarming naar de finale toe is het de bedoeling om Brussel en Antwerpen voor te zijn.

Het thema dat gekozen werd voor Origo is dat er gluten- en lactosevrije gerechten worden vervaardigd met 'Paleo' als titel. We hebben dit reeds al mogen meemaken in het verleden met de overwinning van 5-jaar geleden met Karel en Ken voor restaurant Karnivale. Het voltallige promotieteam met Farah, Shan Marcoen, Jerry en Chiel en vele andere enthousiaste medewerkers zullen op de zaterdagmarkt hun campagne voortzetten. Een grote dank alvast voor alle 'in de bres' springende intiatiefnemers en volop blijven stemmen sms Aalst" naar 6677.
De finale is hopelijk binnen een maand de realiteit... 

Oilsjters Talent m/v: een verslagje...

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Langzaam maar zeker werd de zaal gevuld met de vooraf ingeschreven belangstellenden. Met de grote opkomst is dus duidelijk dat er tekort is voor ervaring door te geven aan jongeren en extra weetjes in de kijker te zetten voor creatievelingen. De 'drie wijzen' met Tom Vermeir - Gert Schatteman - Herman Schelfaut (alias de generoal ) waren paraat om de talrijke gegadigden met raad en daad bij te staan. Een informatieve en leerrijk avondprogrammatie stond op de agenda met kunstzinnige en gedreven leiders.!

De eer viel voor de inleiding te geven voor Herman als oudste van dit 3-tal en is een pluspunt voor gans het project. Als volgt begint het met wat kan de werf voor jullie doen - wat is een voorontwerp - technisch advies doorgeven en wat zijn de meest veilige materialen, ruimte- en nutsvoorzieningen en natuurlijk wat gaat dit allemaal kosten? Goed nieuws al dat het inschrijvingsgeld van deze avond zal verrekend worden bij de deelname tot eender welke workshop men zal toetreden in het najaar. Voor directeur van de werf : Yvan Verhaeghe en zijn personeel komen er alleszins drukke periodes aan om dit alles in goede banen te leiden. Het citaat van Gert dat men kon pikken met zijn oeigen is ook van toepassing. Deze veelzijdige kunstenaar-ontwerper-carnavalist -lesgever en isomosnijder laat weten dat in de praktijk grote blokken isomo van de bouwspecialiteiten Van Herreweghe n.v. aan zeer lage prijzen. In de praktijk zal ook alles geleidelijk aan verlopen met stelselmatige opbouw van modules. Er kunnen categorieën gevormd worden en groepen opgesplitst worden in samenwerking voor thema's die zowel met opendoek olv. Piet De Koninck  en de 3 wijzen zullen van toepassing zijn. Het is ook bijzonder om de nieuwste reglementering voor praalwagens en de laatste tendens van materialen eens door te nemen. De laatste recente technologie  en mechanice. Tesamen eens nagaan wat de jury eist in het algemeen om een behoorlijk 'verwende' publiek te vermaken want de lat ligt steeds hoger. Nog een raad om de sessies zo kort mogelijk te houden en advies veelvuldig te geven. Nog even wachten vooraleer de suggesties en noden van de carnavalisten omtrent de workshops zullen gerealiseerd worden. Tom Vermeir, Gert Schatteman en Herman Schelfout zullen moeten brainstormen met de werf verantwoordelijken. Het komend seizoen van de carnavalsperiode zal er allicht wat technischer en professioneler uitkomen aangezien de goede voorkennis van de leerrijke workshops. Met argus ogen zullen wij dit volgen in de toekomst...een uitstekend initiatief dat alleen maar tengoede kan komen voor creatieve en gemotiveerde deelnemers.!

Overzicht Carnavalsactiviteiten

Geschreven door Elien on . Posted in Activiteiten

Hieronder kunt u de activiteiten terugvinden georganiseerd door carnavalsgroepen. 

Samen met "Carnavalaalstkoentje" proberen we jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven van de activiteiten georganiseerd door de verschillende Carnavalsverenigingen.

Ontbreekt uw eetfestijn, bbq, kwis of een andere activiteit in dit overzicht, laat het ons weten, we vullen het graag aan,

OF:

Je kan vanaf nu ook zelf je evenementen toevoegen via een formulier (klik)

Zondagstoet Arendcarnaval & Vuurwerk

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een andere uitgestippeld parcours voor de opstelling waarbij een omgeving van bewoners met jonge gezinnen centraal staan is het vertrekpunt van de laatste carnavalstoet van het seizoen. Gecentraliseerd om en rondom de kermis attracties gevestigd aan de Horebekeveld. Dit is een nieuwe belevenis voor zowel de jonge als de oudere bezoekers folklore en amusement te combineren ter plaatse rond hun speelplein waar de tent zich bevond. Een miniem aantal reclamewagens vormden de beginfase van de speciale jubelerende editie.  De vorming werd ingeleid door het scoutstrommelkorps 'met Vel en Gamel' van het district dender waar een 20-tal oud-leden hun mazikaal talent lieten weerklinken. Op deze manier ontwaakte de woik en de bewoners nestelden zich op de stoep voor de stoet. Voor prinsj Evy een emotioneel moment aangezien stiekem door de Pië - wasco en Yannick (leden van de droeve apostelen) en haar campagneteam met haar Koen op korte termijn een 'Duitse' publiciteitswagen werd geconstrueerd. Hierop kunnen vele personen terzelfdertijd plaats nemen wat niet kan met de open cabrio die normaal in gebruik zou zijn. Een explosie van fierheid, temperament en gedrevenheid waren de aanleiding voor haar formidabel optreden ook aan haar lokaal in de Binnenstraat ter hoogte aan café 'Peken Moens'. Grote belangstelling in het algemeen: De weergoden waren den Orend goed gezind en de groepen volgden stelselmatig het vernieuwde traject. Van Boetermelkstroat tot de Greenstroat en de Gezellige Guidostroat! Vooreerst Lekken & Plekken - De Smauk es ter af - Geschalottert - Zwisj - Leedse Karnaval Vereniging D'Engelen met prins Peter Diericks en ex-prins Jan Leeman -Grat iet anders - de Zoipers - Orendse Zakkeschoiters - Tenon - Wadesdavoriet - de Matotten - Pertotal - Dest Goe Schief - Tes Ter Oever- de Brosseleirkes - de Zjieverleppen - de Snotneizern en de allerlaatste was afkomstig oit de 'Ros Beiaard' stede Deiremonne DKV de Mikkadoos met hun prinsj Tom Verhulst als talloirenwerper een streling voor het oog met hun ludieke vertoning.  Voor de ontbinding van deze volkse optocht is volks- en praatcafé 'de 3 Velden' de uitverkoren "place to be" met Denis als gastheer. Met nog enorm veel energie voerden de groepen hun dansjes voor de laatste maal dit seizoen op. Het gerstenat en vele andere drankjes werden koel en met veel zorg geschonken door de uitbater en zijn medewerkers. Vooraleer men naar de tent zou terug keren kregen ook de andere kroegen op de rechteroever bezoek van feestvierende carnavalisten.  De presentatie voor de oitroiking van de proizen van de deelnemende groepen was ditmaal aan het nieuwste en jongste lid van het bestier comité. De Nick bedankte alle aanwezigen, alle groepen, vele vrijwilligers, sponsors en technische diensten van de stad. Een speciaal woordje voor Evy en haar entourage. Alle groepen kregen proizen toegekend en de verantwoordelijken werden een voor een op het podium geroepen en hun enveloppe (met proispakket) in ontvangst te nemen. Na dit alles werd als afsluiter het feëriek vierwerk in gang gezet met luide knallen, prachtige kleuren en immens grote opkomst aan de voorziene veilige open ruimte.  Een editie om voor altijd in de archieven op groot scherm te herbekijken... en te koesteren... met 2016 in 't zicht!

 

foto's: ©Hans Stieperaere

Erfgoeddag Kasteelfeesten 't Kasteeltje

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Cultuur

't Kasteeltje opent zijn deuren tijdens de Erfgoeddag 2015 op 26 april van 10 tot 18u. In de prachtig gerestaureerde kamers vindter een tentoonstelling plaats van de heemkundige kring 'Denderland'. Tegelijkertijd kan men terecht op de Kasteelfeesten van het internaat. Tuin- en streekproducten worden in het mooie kasteelpark aangeboden en er is mogelijkheid voor een drankje en een hapje in het internaat. Als ware 'erfgenamen' van dokter Theodoor heten de kinderen u van harte welkom in hun kasteel!

Sinds de jaren 1970 is het kasteeldomein een internaat voor kinderen met een beperking. Wij bieden opvang en begeleiding aan jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar, die school lopen in het buitengewoon onderwijs. Het gebouw is niet beschermd. gelegen op een ruim domein in het groen, in de Zijpstraat te Hofstade bij Aalst. 

Het kasteel herbergt op de verschillende niveaus tal van mooie kamers, rijkelijk versierd met stucwerk, centrale lichtpunten, houtwerk, marmeren schoorsteenmantels, vloertegels en smeedwerk. Het interieur van het kasteel is, ondanks de verschillende functies die het reeds heeft gehad, bijzonder goed bewaard gebleven. Vooral de 'hall', met indrukwekkende schoorsteen, versierd met kinder- en diertaferelen en het prachtig plafondstucwerk, is haast niet gewijzigd sinds het einde van de 19de eeuw.

Twee kamers op het eerste niveau, 'le salon', kregen in 2014/201 5 een grondige restauratie. Het begon met het eigenhandig strippen van de hoge scheidingsdeuren, jaren verstopt achter een houten paneel en metalen kasten. De deuren werden uit de hengsels gelift en behandeld met caligene. De oude vloerbedekking werd verwijderd. De prachtige originele vloer bleek op vele plaatsen beschadigd.

Op de oude vloer werden tal van Franstalige kranten gevonden, daterend uit 1934! Ook de positie van oude kachel- en/of haardplaatsen, kasten, was er duidelijk waarneembaar. Oude opbouwwaterleidingen werden verwijderd. Beschadigd stucwerk, ten gevolge van onoordeelkundige plaatsing van lavabo’s, is mooi hersteld. De oude tl-verlichting is verdwenen en de centrale lichtpunten met mooi stucwerk in ere hersteld. Beide kamers van 'le salon' zijn, na een kleurstudie, geverfd en behangen.

Het resultaat is prachtig! De waarde en ethiek van het vakmanschap van het interieur, in het bijzonder 'le salon', heeft een grote boost gekregen. Het is perfect verzoenbaar om erfgoed een eigentijdse invulling te geven; 'le salon' wordt heden gebruikt als vergaderruimte en een plaats waar de kinderen van het internaat in alle rust een gesprek kunnen voeren met hun opvoeders.

 

Bal van de Prins

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Vooraleer de 2 gastvedetten hun intrede zouden doen kwamen de vele prinsen van weleer het podium opgestormd in hun eigen creatie van vroeger voor elkeen hun eigen gekende hits van onder het stof te doen herleven. Nog een inhuldiging en aanstelling kreeg in korte versie aandacht. Door de voorzitter Guy Cornand werd de officiële toekenning van de 'Orendprins ' voltrokken en is de verdienstelijke  Els Arijs voor altijd de berremiesjter. Volgende oude gloriën waren present en zoals gewoonlijk als de kippen bij om in vol ornaat van weleer hun populairste hit te vertonen. Als jubilerende dit jaar viel de eer voor 'Vero' alias Veronique Diericks. De volgende 'veteranen' beleefden eveneens een terug keer in de tijd alsof het gisteren was. Het begon met Ivo De Toyer met nadien de nog prille Nick De Schutter - Kevin Meert welke door Evy werd geprezen en hiermee alle zorgen hiermee van de baan zijn.

Den Board (Peter Van Nuffel) - een verloren, mooie prins met een come back als verrassing Kenneth Van der Cammen - de toekomstige kandidaten vèr Oilsjt met de Cali (Christof Corthals) en Dennis De Wolf - den Batjes (Davy De Wolf) - eveneens uit te schijnwerpers den Doeims (Eric Dooms) - Evert De Wuffel - Dave Tanckeré - en fiere Freddy Heck. De ganse bende werden ingeblikt voor later en zongen uit volle borst de gezamelijke liedjes mee met de splinternieuwe prins Evy. Een geslaagde bijeenkomst en de volgende eerste gastvedette werd aangekondigd. Zoals steeds is Wim Leys ook zijn handelsmerk niet vergeten en prijkt zijn hoed statig op zijn hoofd. Zijn variatie met rock and roll te wisselen met zijn unieke twists valt altijd in de smaak van de menigte. Kom van dat dak af en Angeline kregen ruime aandacht waardoor een grote polonaise tot stand is gekomen met het liedje ik hou van u bleef de sfeer nog lang nazinderen. Nog tussendoor een mini show door Joe en ex-prins Werner verder gezet door de enigste medekandidaat Charloes als volwaardige prins in haar Orendwoik. Dit was ook van toepassing voor Younes welke de aanwezigen nogmaals eens heeft 'loat er goan'. Voor de gelegenheid kwam DJ van dienst Bart De Nijs eveneens een eigen topper zingen.  Tijd voor de nachtvlinder Yves Segers met als intro zijn nummerken boven op den berg, zijn meeslepende hits als een beetje gay (dat is okay) zijn amusement songs ook café de zwaan en ik schreeuw het van de daken kregen totaal de tent op stelten. Een schitterende avond en het werd onvergetelijk dankzij alle belangstellenden, bestuur van den Orendcomité, vele vrijwilligers, sponsors, stad Oilsjt enz..

foto's: ©Hans Stieperaere

Ambi(d)ance @ Arendkermis

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Zoals we steeds mogen rekenen op deze energieke, rasechte performer past werd het al vlug duidelijk en de tent stond op stelten van zijn volks en speels amusement. Door allerlei onverwachte situaties te creëren konden de talrijke toeschouwers met volle teugen genieten van deze Oilsjtsterse vedette. Zijn meest succes meezingerkes zijn : 't is moeilijk bescheiden te blijven - een vrijgezel die gaat pas slapen - interactie met jodelnummerke - gelukkig zijn - jij bent de zon - ik hou van u en boven op den berg. Als gast artiest verkreeg een beeldige jonge Shauni De Rijck een grote bewondering van alle aanwezigen. Getooid als brandweerman voorzien van sproeibus ontpopt Frank zich als en onverwachtse waterval doorheen het genietend publiek, met schitterende scènes als resultaat. Zijn gewaagde risico's met spectaculaire sprongen op de tafel als kuismadam zullen nog lang op het netvlies blijven nazinderen. De klassieke terugkerende sketch met de duivenmelkers typetje heeft zeker en vast nog niets van 'zijn pluimen' verloren. Dit was een streling voor het oog met verfijnde en leuke ontspanning waar zowel jong als minder jong heeft van genoten in een gemoedelijke sfeer om en rondom het kermis gedruis...Een volkse jongen die telkens opnieuw een ludiek optreden van het hoogste niveau brengt overal...

foto: Hans Stieperaere

Kindernamiddag Arendcarnaval 2015

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een gecombineerde show met zang, spelletjes, kwissen, toverkunsten en magie met humor liggen aan de basis voor dit spektakel. Practische geschenkjes als prijzenpakket konden de deelnemers in de wacht slepen bij vele interacties. Het duo kon goed assisteren en soms saboteren en sporadisch elkaar ambeteren. bij het duel spel van de jongens met de meisjes om ter snelst het gepaste hoofddeksels met de liedjes uit de koffer te halen. De triomferende kapitein was Jolien (dochter van Evy) als uitverkorene en kozen een fleecedeken van mega mindy, dekbedovertrek van Anubis en de basketbal. Dankzij de steun met sponsoring van uitbaters van de plaatselijke kermisattracties :  'Joy Palace' en 'Anja's Funny Ducks" : Alain Steenhuyzen en Anja Aelbrecht waren er super praktische  kadokes. Ter plaatse ook werden er verse pannenkoeken gebakken door Staaf Schouppe en Christof Roelandt van het plaatselijk comité. Chocomelk van Cécémel als drankje werd eveneens gratis aangeboden. De toveract met de verdwijning van de balletjes uit het kistje en als apotheose de magische truuk die 2 witte duifjes uiteindelijk veranderen in een groot wit konijn vergde veel concentratie. Door  de eerste poging kwam een schilderijtje met duifjes, de tweede keer een echte chihuahua en nadien het eindresultaat als kers op de taart met een verbluffend applaus als gevolg. Er waren steeds lekkere paaseitjes voorzien als troostprijs. Vele leuke deuntjes waren de aanleiding tot samenzang zoals o.a. vliegen-vliegen - 'k heb de zon zien zakken in de zee - waar is da fiesjten - hoofd en schouder knie en teen - en veel meer. Vooraleer de volgende gast Ambidance zou aangekondigd worden viel de eer aan Orendprinsj Evy om aan de kinderen welke nog een enkele prijs hadden kunnen bemachtigen deze ook een mooie verrassing aan te bieden. Tussen de mooie mega geschenkjes zoals : Winnie de Poe - Mega Mindy brooddoos - uurwerken - vele soorten puzzels - legersets - winkelkassa - juwelensets - make-up set - yantzee en nog vele andere gezelschapspellekes. Door de grote opkomst en de bijzondere belangstelling van het publiek, de samenwerking van de foorkramers met theaterbureau Amuzanto, het organiserend bestier van het Orendcomité met Guy Cornand (voorzitter) kreeg dit gedeelte al een positieve impuls met een meerwaarde in een jubilerende editie...

 

foto's: Jurgen di Rutigliano

Vrijdag Arendcarnaval 2015

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Met de rug leuze 'geboeiren vèr Oilsjt' vervullen de traditie getrouwe Handbalploeg HCA de spirit met hun enthousiasme en sportieve carnavaleske uitstraling. De voorbereidingen zijn reeds getroffen om de komende menigte met alle zorg en veel inzet alles goed te laten verlopen. De verwelkoming door ex-prins den Board waarin zijn dankwoordje voor de organisatoren en alle medewerkers  al verweven zat in de openingsspeech. De plechtige aanstelling met moment van de waarheid. Prinsj Evy droeg een witte broek met een petrol (groen-blauw zeegroen) kleurig kostuum met pofmouwen in wit en blauw met in het midden het logo van Orendcarnaval daarover de geborduurde cape met haar dochter en zijzelf in karikatuurvorm. De exclusieve fluwelen hoed met aan de uiteinden een Orendje als mascotte was de verfijnde toets en de bijpassende blauwe botjes vormden het totale concept. Het ontwerp, de kleurenkeuze en het maken van zowel de hoed als het kostuum was in goede handen van Katrien Anné welke voor het eerst zo'n verantwoordelijkheid op zich nam. 

In haar intrede een verwijzing naar haar voorbeeld ex-prins Freddy Heck (1983), dankbetuigingen vooral aan gans de familie, AKV wadesdavorietleden, haar volledig campagne peloton. Voor  Willy Rydant  een herdenkingsmoment aan de pionier, stichter en gedreven bezieler van dit evenement welke onlangs is overleden. Een immens applaus als eerbetoon was het resultaat. Katrien en Danielle kregen een erevolle vermelding ook voor de verwezenlijking van dit artistieke eigentijdse kostuum. Jolien als volwaardige opvolgster genoot van de publieke belangstelling.
De attenties  zijn verdeeld aan haar dichtste team-medewerkers door Jolien met respectievelijk de fleece gepersonaliseerde blauwe mutsen en gouden en zilveren nominettekes voor haar trouwe groepsleden er bovenop. De fakkeltocht daaropvolgend kreeg een nieuw concept door het gebruik van de 'drasj autocar'. Afgezien van de vele sportieve stappers volgde een volgeladen bus met telkens opnieuw een stop met een blitz bezoekje aan cafekes den Arend-Peeken Moens-de drei Velden-de Parking. Telkens met een hartelijke ontvangst voor de uitbundige feestvierders.
Aangekomen in de 'place to be' tracteerde DJ Bart De Nijs iedereen met liekes te draaien met de tophits van prinsj Evy. Nog wat opwarm deuntjes vooraleer de gastvedette zijn opwachting doet.  Met geroep, getier, gefluit en luidruchtige aanmoedigingskreten was het moment aangebroken voor de onbetwiste publiekstopper : Sam Gooris. Meteen door de klassieke meezingerkes 'k heb de zon zien zakken - dans met mij zette de menigte direct in gang om een ellenlange polonaise sliert te vormen en de tent te doorkruisen. Omwille van een verjaardagslieken door de fans was het duidelijk dat hij vandaag een 'feestvarkentje' was.
Met oh Marijke- come back baby come back, laat het gras moar groeien en z'n basketsloefkes gaf hij zich totaal met veel energieke sprongen op de bûhne. Het motief is duidelijk onder het motto zich goed amuseren  waarbij dit keer alle generaties uit de bol gingen!! Nog een optreden van prins Joeri met veel lof aan de splinternieuwe vrouwelijke prinsj Evy en dank voor alle mensen die zich blijven inzetten voor dit uniek volksfeest tesamen met het Orend comite een onvergetelijkformidabel weekend op touw hebben geprogrammeerd....
 
foto's: Hans Stieperaere

Arend Prins Evy

Geschreven door dra on . Posted in Video

Deze week brengen we in een 3 delige reeks, het leukste van den Arend Carnaval 2015.
In het eerste deel is Prins Evy aan het woord. In het 2 de deel de ambiance in de tent en het comité aan het woord. In het derde en laatste deel beelden van de Arendse stoet. 
 

'n Orendcarnaval was schitterend

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

Het was een zonnige Orendcarnaval, buiten enkele regenbuien zorgde het warme weekend voor een schitterende Orendcarnaval.

Op vrijdag mocht Prins Evy haar nieuwe kostuum voorstellen. Het is een kostuum die helemaal bij Evy past én volledig "Op den Orend" gemaakt! Ook dochter Jolien werd volledig uitgedost in een prachtig kostuum! de toekomst lijkt alvast verzekerd, en zit zeker bij de familie Heck in het bloed (de vader van Evy, Freddy, was in 1983 Arendprins, dochter Jolien is ook een podiumbeest en trad voorbije winter met de Prinsengarde op!)

Op zaterdag zat het weer iets minder mee, maar was er toch veel ambiance op het "kermisplein", met als hoogtepunt het "bal van de Prins" met een ode aan 35 jaar Arendcarnaval.

Zondag kon de stoet dan aanvangen met 20 groepen (uit Aalst en de Arendwijk, uit Lede en zelfs uit Dendermonde). Dankzij het mooie lenteweer kwamen een heleboel mensen afgezakt naar de laatste stoet van het seizoen, en werd er duchtig gefeest!

Een uitgebreid sfeerverslag volgt later nog!

foto: © Hans Stieperaere

Students Comedy Night

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Activiteiten

Stand-up acteur Jeron Dewulf was eventjes verbaasd dat de zaal practisch compleet volzet is door studenten uit deze 'charmante' stad. Voor hem persoonlijk is dit nog enkel voor louter herinneringen aan te halen van een 8-jarig gestrand huwelijk. Doordat hijzelf uit Antwerpen afkomstig is was het steeds de afspraak met carnaval zeker 4 dagen geen 'Antwerps' te spreken. Ook de popverbranding ligt nog gevoelig op zijn netvlies gebrand door het liedjes Oilsjt stad van mein droeimen met nadien de nodige tranen van emoties. Deze getalenteerde artiest heeft een bijzonder goeie observatievermogen en is te zien in TV programma's als : 'de bovenste plank' en 'comedy casino'. Vooral bezoekers uit alle windrichtingen en verschillende studierichtingen vormen zijn inspiratiebron. Voor hem was er grote verbazing toen hij hoorde dat er geen Safir meer te verkrijgen is. Ook is nog steeds de geur van rotte eieren en suiker rondom Tereos Syral - in de volksmond 'den Amylum' genoemd - een bekend gegeven. Een pientere opmerking door Tim Godiobois dat de snelheid van het licht moet dringend veranderd moet worden door het gebruik van de spaarlampen. Veel interactie werd met het talrijke publiek bekomen door spitse en geraffineerde humor te brengen. 
Het was zoeken voor een duo te vinden maar uiteindelijk kwam hij terecht bij Ken Roossens (praeses van St-Lieven Hogeschool ) en Anke De Spiegeleer(schachtentemster). De eer voor volgende artiest viel voor Michael Van Peel. Nog niet lang geleden overstelpt met publiek- en juryprijzen van de felbegeerde Culture Comedy Award in Nederland. Ook de prestigieuze Humorologie winnaar. Beginnend met jeugdhuizen - maffe kroegen - tot Lotto Arena. Momenteel worden integraal de eindejaarsconferences op canvas en Radio 1 uitgezonden.
Opmerkelijk bij de toeschouwers ook kandidaat voor prinscarnaval '16 Dennis De Wolf en de twijfelende kandidaat voor 2019 Hans Van den Eynde (studentenbond Mercurius). Een vertegenwoordiging ook van Chiro Atrejoe enz.  AKV Zjieke Zjieratten met Daphne De Sutter en Jens Van de Perre ook van rechteroever. Een drager van geel-blauw lint als vertegenwoordiger PR - SK Aalst met name Sander Nys. Een dikke pluim volgens deze bierkenner aan de uitbaters van de foyer om gueze Boon te lanceren. Een mengeling van vlijmscherpe komische toestanden vormden de afwisseling van Begijn Le Blue met Tim Goditiobois, Jeron Dewulf en Michaël Van Peel tot een topper van de bovensste plank in de Werf. 

UA-58848661-1