Webradio Foto Video

De Zakkeschoiters worden AKV

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

De Zakkeschoiters bestaan dit jaar 10 jaar en maakten bekend in 2014 opnieuw aan te treden als officiële kleine groep!

Ze stonden al een tijdje op de wachtlijst, en het begon opnieuw te kriebelen om mee te doen als kleine groep. Ze namen al eerder deel als AKV in 2003-2004-2005, maar besloten zich nadien wat meer op Arendcarnaval te concentreren!

Vermits de groep ook actief is binnen Arendcarnaval zullen ze niet alleen een wagen maken om mee te doen in de Zondagsstoet, maar zullen ze een 2de wagen maken voor Arendcarnaval!
Van ambitie gesproken!

Ze maakten tegelijkertijd ook hun thema bekend: "Geef er een Lap op"

Het Thema voor Arendcarnaval is ook reeds bekend: 'N OREND 'T VENETIE VAN OILSJT. Ze brengen ook een een reeks van 3 nominettes uit, speciaal voor den Arendstoet!


met dank aan: De Zakkeschoiters & Carnavalaalstkoentje

CD voorstelling MuzikOilsjt Volume 5

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Carnaval Cds

muzikoilsjtKamiel drukt als geen ander muzikaal zijn stempel op Aalst Carnaval. Deze cd box brengt zo goed als mogelijk een chronologisch overzicht van zijn repertoire. Hij introduceerde het Aalsters dialect en gebruikte dit als eerste in zijn verkiezingsshows. Aalst, het carnaval en Kamiel zijn verweven met elkaar. Met alle hits van Kamiel digitaal opgekuist en opgeblonken, zo doen WEIR nog jaren VOESJ.
Ik wens jullie alvast veel luisterplezier. Bart Marcoen
 
In deze cd box vinden jullie 5 cd's terug met daarop 102 tracks van Kamiel Sergant in chronologische volgorde, een halve eeuw carnavalmuziek samengevat, goed voor meer dan 5 uur luisterplezier.
 
Als dit geen erfgoed is dan weten we het ook niet meer ?
 
De opbrengst van de verkoop van deze cd-box gaat integraal naar "Mensen helpen Mensen", de organisatie waar Kamiel reeds jaar en dag zijn schouders onder zet. De cd kost 25 euro en is op de gekende plaatsen (zie ook interview) te verkijgen. Meer info op http://muzikoilsjt.worldpress.com 
 
 

 

Losse groepen weer officieel toegelaten

on . Posted in Nieuws

Goed nieuws! Het schepencollege gaat de wachtlijst afschaffen voor de verschillende carnavalsgroepen die geen officiële toelating krijgen om deel te nemen aan de stoet. De beslissing die genomen was op de vorige vergadering met stad Aalst werd bij deze goedgekeurd door de gemeenteraad.
Iedereen mag vanaf nu aansluiten bij de kleine groepen en kan dus ook meestreven naar een geldprijs.

Vorige acties om de stoet te beperken slaagden niet, met deze oplossing wordt er gehoopt dat losse groepen zich beter houden aan de reglementen als ze meestappen als officiële groep.

Mededeling: Persvoorstelling Muzikoilsjt Volume 5 “Kamiel Sergant” verschoven

on . Posted in Nieuws

Aanvankelijk was de persvoorstelling van de nieuwe Muzikoilsjt Volume 5 “Kamiel Sergant", een 5delige CD-box, voorzien op woensdag 6 november 2013.

Door diverse wijzigingen en onvoorziene vertragingen wordt de persvoorstelling met een week verschoven.

De voorstelling zal doorgaan op woensdag 13 november 2013.
Dit nog steeds in Salons Carlton, Zonnestraat 32 te Aalst.

Porteplum 2013: Een geweldige avond!

on . Posted in Nieuws

Het Galabal van Porteplum was dit jaar weer een vaste waarde der festiviteiten, al is er teruggekeerd  naar de oorsprong of beter gezegd de essentie hiervan.
 

DRA sprak met Bart De Nys.
Bart vond dat het aantal inzendingen van de carnavalsliedjes en teksten dit seizoen meer dan bevredigend waren. Hieruit kunnen zij een mooie verzameling aan liedjes op de nakende CD plaatsen. Maar daar moeten jullie nog een paar weken op wachten.

Van de omkadering en de show, daar liggen de Aalstenaars minder wakker van, want de laatste jaren was de opkomst tanend.
Hierdoor hebben Bart en zijn team besloten om in de editie van het Galabal 2013 terug naar een basic uitvoering te gaan, (terug naar De Chopin),  in de feestzaal waar het ooit gezellig begon.

Maar dit kon de pret niet bederven: er is nog altijd evenveel plezier en prachtige optredens te beleven; een afwisseling tussen humor, sketches en zang.
Bart De Nijs, Pascal Solomé, Guy Walgraef en Dirk Van De Velde brachten sterke optredens ter presentatie van de nieuwste Porteplum 2013 CD.
Ook waren er menig carnavalgroepen aanwezig en er werd duchtig meegezongen op de verschillende carnavalsdeuntjes.

Iedereen kreeg gratis rebbekes voorgeschoteld. Voor de jongeren werden er ook pannekoeken bereid. Zowel de kandidaat Prinsen als de kandidaat Arendprinsen (allemaal vér 2014) waren van de partij en gaven met hun gastoptreden het beste van zichzelf.

Arendprins Nick De Schutter en Saskia De Doncker brachten elk hun campagnelied, dit werd gesmaakt door de vele fans.

DRA had ook een interview met hen.
Saskia, 39 jaar, moeder van twee kinderen is alvast een enthousiaste deelneemster.
Nick 20 jaar laat zich verwonderen door de talrijke media-aandacht rond zijn persoon.
Den Arendcarnaval kent de laatste jaren een opgang, volgens de twee kandidaten ligt dit aan het volkse karakter hiervan. Den Arendcarnaval wordt door en voor het volk georganiseerd en niet door een logge structuur van overheidsdiensten. De reglementering is nog op mensenmaat gemaakt, wat de kostprijs van de shows nog betaalbaar maakt.

Het Porteplum Galabal is dan ook een podium waar de kandidaat Prins zijn ei kwijt kan.


Kandidaat Bart en Werner kregen de eer een willekeurig gekozen liedje te zingen "uit de oude doos", wat ze dan ook voortreffelijk deden.

Als afsluiter was er nog een tombola met fantastische prijzen en een nog goede ambiance tot in de vroege uurtjes.

Nu wachten we nog in spanning naar de release van de nieuwe CD Van Porteplum nr 9

Meer sfeerbeelden en interviews volgen.

http://fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-44

Alvast enkele losse sfeerbeelden:

AKV Possensje viert zijn 25ste verjaardag

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

De Aalsterse carnavalsvereniging Possensje bestaat intussen al 25 jaar.
Een zilveren jubileum was dus aan de orde.
In de Salons Caelberg te Moorsel werd dit jubileum stevig gevierd.

Er wordt komende carnavalsstoet zeker ingezet op een overwinning, is er te horen.
Laten we dus hopen op een prachtig spektakel, want Possensje sluit dit jaar ook de stoet af, wat het dubbel zo speciaal maakt.

Binnenkort organiseert Possensje ook de 4e editie van de Pillampenfuif, dus wees er zeker bij dit jaar!

Redactie & reseach: Elien Dewitte

Als jurylid jureren voor verkiezing prins carnaval en carnavalsstoet 2014?

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

Wie interesse heeft om de Verkiezing Prins Carnaval en/of de carnavalsstoet 2014 te jureren, kan zich kandidaat stellen.
Jureren kan tijdens:
- de Verkiezing Prins Carnaval op 1 februari 2014 en/of
- de carnavalsstoet op zondag 2 maart 2014


Uit alle kandidaten wordt bij lottrekking een effectieve en een reserve jury samengesteld.
De jury voor de verkiezing telt 30 leden, de jury voor de carnavalsstoet 40 leden.

De kandidaten die voor 2014 niet worden geloot voor één van deze jury’s komen op een reservelijst en zullen voor de volgende activiteiten persoonlijk uitgenodigd worden om zich kandidaat te stellen.

Voorwaarden kandidaten
- minimum 18 jaar oud zijn;
- geen politiek mandaat uitoefenen;
- lid noch familielid (tot de eerste graad) zijn van een bestaande carnavalsvereniging gedurende 2 jaar voorafgaand aan Carnaval 2014;
- ambtenaar noch familielid (tot de eerste graad of partner) zijn van de organiserende stadsdienst;
- ambtenaar noch familielid (tot de eerste graad of partner) zijn van de adviesraad Feestcomité;
- voeling hebben met Carnaval;
- niet vertoeven in het carnavalsmilieu;
- interesse hebben voor de stoet, voor show, muziek en dans.

Op het inschrijvingsformulier vragen wij ook kort je motivatie toe te lichten en een pasfoto toe te voegen.

Inschrijvingsformulier hier

Meer informatie hier

Campagnebal kandidaat Prins Werner versus Bart

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

Bij beide kandidaten was DRA erbij en had een kort interview met hen...

Campagnebal kandidaat Prinsj Werner

bron: facebook. Werner tijdens campagnebal

Werner deelt een rijke geschiedenis in de carnavalwereld en hij is er zeker geen onbekende.
Zijn vader Paul Kinoo ging hem al voor als Prins in 1987.
Paul zette zich latere jaren in voor de voorbereiding van talrijke carnavalwagens.
In 1994 was Werner Kinoo al eens Prins Carnaval in opvolging van, laat ons zeggen, zijn vader.
Beiden vervoegden later de erelijst van de Prinsjengarde.
Werner Kinoo is gekend in Aalst als "De Coiffeur" en is zeer geliefd bij zijn medemens.
Door zijn sociale ingesteldheid en ervaring als ex-Prins zal hij een geduchte tegenstander worden op 1 februari.
De opkomst op zijn campagnebal was goed.


bron: facebook. talrijke supporters kandidaat Werner

Vooral de standjes met gadgets die de feestvierders naar de fuifzaal begeleidden waren een inventief idee.
Werner zijn liedjes zijn goed meezingbaar en brachten hierdoor het carnavalgevoel sterk tot leven.
Ook de gastoptredens waren meer dan noemenswaardig.
Werner wordt gesteund door zijn broer Gunther en Patrick als respectievelijke campagneleiders.


Campagnebal kandidaat Prinsj Bart

bron: facebook. Bart tijdens zijn campagnebal

Bart Neirinckx wenst een droom te laten uitkomen..
Na jaren wachten vindt hij nu dat de tijd rijp is om mee te dingen naar de prinsentitel.
Hij is al jaren aktief lid in verscheidene AKV's.
Eerder had hij zijn eigen carnavalgroep Mé krot en mot.
Dankzij zijn onvermoeibare inzet binnen zijn sociale cirkel kan hij rekenen op veel steun van hen.
De opkomst op zijn campagnebal was gunstig.


bron: facebook. Bart en zijn vaste supporters

Zijn campagneliedjes werden sterk gebracht en met de nodige danseressen om de sfeer er in te brengen.
Geflankeerd door Bart de Nys is Bart Neirinckx een waardige Kandidaat die er zal er staan op 1 februari.

 

Porteplum 2013

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Video

Porteplum 2013 op 31 oktober in de Chopin, Hertshage Aalst om 19u30.

Campagnebal Werner ver '14 op 26/10

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Activiteiten

Wees er zeker bij op het campagnebal van kandidaat prins carnaval 2014 Werner Kinoo.
Een waar feestje in de Florahallen deze zaterdag, 26 oktober, om 21 uur.

Hier kunnen jullie alvast oefenen om mee te zingen met het campagnelied " 't Is vedrom patat ".

Mocht u er in slagen om bij de eerste 500 aanwezigen te zijn, verwacht u dan maar aan een gratis gadget.
Dankzij het winteruur, hoewel het nog herfst is, kan u dit weekend zelfs een uur langer feesten!

Kaarten in voorverkoop voor 5 euro, aan de kassa 7 euro.

 

UA-58848661-1