Webradio Foto Video

Ontwerp jij de nieuwe Carnavalsaffiche?

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

Wie ontwerpt de nieuwe affiche voor de 88ste carnavalsstoet?

Stad aalst vraagt opnieuw aan alle geïnteresseerden hun ontwerp in te sturen. Dit kan nog tot 18 augustus.

alle voorwaarden om deel te nemen?:  klik hier

Nieuwe uitbater Kantine bekend

Geschreven door Elien on . Posted in Nieuws

Steve De Backer, voorzitter van de Poipeplekkers, is de nieuwe uitbater van de kantine van de carnavalshallen van Aalst. Hij had een lijvig dossier en kreeg hiermee een concessie van 9 jaar aangeboden. De afspraak met stad aalst is dat de Kantine open moet zijn wanneer de hallen open zijn, maar ook daarbuiten mag de kantine uitgebaat worden.

De kantine heeft een fantastische ligging op rechteroever, en kan dus inspelen op activiteiten aldaar. Ook verenigingen kunnen occasioneel gebruik maken van de kantine of het zaaltje.

foto: ©Hans Stieperaere

 

 

Foto's langsheen het carnaval traject - Krumb

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

BJÖRN JOOS van prophets.be stuurde een fotograaf op pad,om de carnavalstoet te fotograferen.
Ze hebben deze foto’s langs het carnavalstraject in Krumb gelegd.
Het leuke aan deze  is dat  iedereen zelf opmerkingen kan toevoegen of zelf nieuwe Krumbs leggen.
Krumb is gratis te downloaden via de Play Store en Appstore.
Zo kunnen carnavalfans foto’s zien en carnaval herbeleven.
 

Voorstelling Kandidaat Dennis ver 2016

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

De tentoongestelde artistieke wagen om hiermee de verkiezingsacties in gang te zetten stond vooraan de zaal te pronken in al zijn facetten. Op de affiche was te zien : Moen'k er nog een tekeningsken bè mauken'. Bij de aanvang werden er bonnekes verkocht aan de 'bongskes' stand met medewerking van papa Gaston De Wolf. De techniek werd eveneens goed geleid vanuit het mini-studioke met een klank- en lichtinstallatie door jonge vrijwilligers. Bij de intrede van de kandidaat kwam de rondgang als imitator van de burgemeester het liedje van de Gilles weer tot leven. Een boemerang effect eventjes door de terugkeer van een sinaasappel! De inleiding werd gedaan door Filip Vijverman, zijn campagneleider. De inspiratiebron voor deze show komt voort uit den 'after party'  van de Student Comedy Night onlangs in de Werf. De personaliteiten van de Foute Vrienden gaven hem zijn favoriete thema. Een paar anekdotes uit "het dagelijks reilen en zeilen van onze stad" kregen volop aandacht.

Zijn verhaaltje van Aminaken het brave meisken als 'uitzonderlijke' Oilsjterse winnares van de ajoinworp is zeker niet ontgaan. De aanleiding om zijn deelname is te zoeken bij zijn geboortejaar (°1988) en de 88ste stoet.
Als ex-prinsj van d'n Orend is de stand gelijk met zijn tegen kandidaat de Cali (Christof Corthals). Een hartelijk woordje ook voor zijn tegenstrever mocht zeker en vast niet ontbreken. De vermelding van zijn carnavalsgroepen waarbij hij ooit lid was : bij Vrièt - top groep ' De droeve Apostelen' - Losse groepjes volgde meteen. Met linnekes te ontwerpen, CD 's, affiches, body paint, logo's,  enz... zijn de werkdaugen compleet.  Over de droi daugen dat de sleutel niet meer past vèr de koekenuitdeling op 't stadhois gaf men de nodige oitleg wat dit joar was voorgevallen met prinsj Joeri.
De vertoning door zijn vrouwelijk model voor den blaan pullover en de 6 kleuren van zijn t-shirts werd met een warm applaus onthaald. Zijn komende activiteiten kregen al aandacht : het eetfestijn aan d'n Eindracht en het campagnebal in het najoar.  De winnaar van zijn uitgeschreven wedstroidjen slabberdasjen werd met de meeste likes uitgekozen. De kat (zwawi) in vol ornaat met publiciteitsartikelen aangekleed verkreeg de hoofdprijs. De fiere eigeneir Yves Van den Berghe mocht de prois in ontvangst nemen.  2 waardebonnen voor een trui en t-shirt werden onmiddelllijk aan het klirosje kroamje omgeruild. Een zak met kattevieling kon ook nog voor Zwawiken te pas komen. De mascotte van d'n Iendracht is steeds door de figuur van Julien De Cock (ajoinboer) als Zwawi bekend in de voetbal- en carnavalswereld.
Nog een 2de deel van de show werd herhaald vèr de loatkommerkes welke het Eurosong hadden eerst gevolgd. Er is nog een lange weg af te leggen om de scepter mogelijks in te palmen en hiervoor wensen wij deze kandidoat veel succes in de aanloop naar de verkiezing toe in het begin van '16. Alle hens aan dek voor Dennis en zijn voltallig team!.... 

Origo pop-up restaurant zoekt steun bij Crelan Okapi Aalstar in Forum

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een overweldigende menigte waren kommen opdagen voor het duel aan te gaan met Okapi tegen Bergen. Dit alles verkreeg een andere introductie door de komst van de deelnemers Jonas en Fee van het Oilsjters team van het VTM-programma pop-up restaurant. Het showgedeelte kon eventjes opgefrist worden en het herschreven liedje van ex-prins Werner Kinoo kon in de ether gelanceerd worden met ons duo als hoofdfiguranten. Het populaire deuntje 't is védrom patat kreeg een aangepaste en toepasselijke tekst mee en de 'Origo' uitbaters zongen uit volle borst mee met hun campagne lied. Voor stemmen te ronselen zijn er ontzettend veel smsjes nodig om dit te kunnen realiseren. Alle uitleg werd gegeven door de kandidaten aan de bezoekers in de zaal en het resultaat zal zich later resulteren. Het gezamelijk optreden van de prins met zijn kook duo zette meteen het forum in rep en roer en het traditionele gedeelte van prins Joeri met zijn bekendste hit vervolgde het voor programma van de geplande match Okapi Aalstar tegen Belfius Mons Hainaut. Dit jaar werd de winnaar van belofte van het jaar uit deze ploeg uitverkoren. De jonge Vincent Kesteloot kon daardoor zijn talenten als waardevolle speler ditmaal goed vertonen.Voor de trainer Brad Dean werd het zeker en vast niet gemakkelijk om de nog resterende actieve spelers uit te kiezen. Al een tijdje zijn er behoorlijk al door kwetsuren uitgeschakeld en daardoor is de keuze al wat schaarser. Een paar vervangingen werden daardoor later in de wedstrijd ingevoerd. Aangezien er verscheidene 3-punters konden gescoord worden met afwisselend rebounds en tal van vrije worpen kwam het tot een schittterende eindscore van 96-61. Ondanks hun luidruchtige supporters die zich hier hebben geuit als muzikale veelzijdige artiesten met grote trommels, trompetten enz. hebben de Franstaligen het onder spit moeten delven. Nog een match op verplaatsing naar Mons zal de doorslag geven. Er werd nog een uitbundig feestje op gang gezet om de overwinning in de verf te zetten in de cafetaria.

Ondertussen is het voor 'Origo' al groen licht en kan dus deze actie als zeer geslaagd genoemd worden. We volgen onze kandidaten nog tot het einde en hopen op een overwinning...

Aktie voor Popup-restaurant Origo Aalst op Grote Markt Aalst

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Gezien de laatste bekendmaking voor nominatie waarbij onze stad is betrokken is de sensibilisering voor deze stemcampagne wat vroegtijdig in de start blokken begonnen. Het doel voor dit initiatief is om zoveel mogelijk stemmen te ronselen om de uitschakeling zeker en vast te vermijden. Onder impuls van ex-prins Werner Kinoo en afvaardiging van rechteroever jonge aanhanger van de deelnemers Jonas en Fee met Jerry Vinck (alias de Voegel) en zijn promotieteam waaronder leden van AKV de Zjieke Zjieratten, de Salongcarnavalisten en de Popollekes als fontmannen en vrouwen fungeren. Van oorsprong afkomstig uit Eeklo hebben dit sympathieke duo de harten van menig Oilsjteneers reeds veroverd. Een totale verrassing kwam er met het omgevormde liedje 't is vedrom patat van Werner voor te stellen aan de vele opgekomen belangstellende op de Grote Markt. De verwelkoming van het promotieteam dat op de 2 pompierwagens hadden plaats genomen kregen een grote belangstelling en meteen was het startschot ingezet voor deze ludieke bijeenkomst. De deelnemers van Origo streven voor een gluten- en lactosevrije gerechten en 'paleo' is daardoor hun thema. Jonas zijn toespraak werd met een warm en hartelijk applaus ontvangen. Een verrassing wacht het talrijke publiek om een bonnetje te ontvangen voor gratis drankje met gratis vat  in het clublokaal in café 'The Dutch Inn' aan het Stationplein met de uitbaters Thierry en Sofie. Een unieke ontvangst stond hen te wachten met een mini-buffet van gevarieerde hapjes met vleesbrood, kaasbrokjes, zwarte en witte pensen enz. Vooraleer het bonte gezelschap kwam opdagen hadden ze al een lange afstand afgelegd door de bezoekers van terrasjes om en rond het Vredesplein, Hopmarkt, Houtmarkt en de Sint-Martinuskerk aan te zetten voor te stemmen. Met deze opwarming naar de finale toe is het de bedoeling om Brussel en Antwerpen voor te zijn.

Het thema dat gekozen werd voor Origo is dat er gluten- en lactosevrije gerechten worden vervaardigd met 'Paleo' als titel. We hebben dit reeds al mogen meemaken in het verleden met de overwinning van 5-jaar geleden met Karel en Ken voor restaurant Karnivale. Het voltallige promotieteam met Farah, Shan Marcoen, Jerry en Chiel en vele andere enthousiaste medewerkers zullen op de zaterdagmarkt hun campagne voortzetten. Een grote dank alvast voor alle 'in de bres' springende intiatiefnemers en volop blijven stemmen sms Aalst" naar 6677.
De finale is hopelijk binnen een maand de realiteit... 

Oilsjters Talent m/v: een verslagje...

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Langzaam maar zeker werd de zaal gevuld met de vooraf ingeschreven belangstellenden. Met de grote opkomst is dus duidelijk dat er tekort is voor ervaring door te geven aan jongeren en extra weetjes in de kijker te zetten voor creatievelingen. De 'drie wijzen' met Tom Vermeir - Gert Schatteman - Herman Schelfaut (alias de generoal ) waren paraat om de talrijke gegadigden met raad en daad bij te staan. Een informatieve en leerrijk avondprogrammatie stond op de agenda met kunstzinnige en gedreven leiders.!

De eer viel voor de inleiding te geven voor Herman als oudste van dit 3-tal en is een pluspunt voor gans het project. Als volgt begint het met wat kan de werf voor jullie doen - wat is een voorontwerp - technisch advies doorgeven en wat zijn de meest veilige materialen, ruimte- en nutsvoorzieningen en natuurlijk wat gaat dit allemaal kosten? Goed nieuws al dat het inschrijvingsgeld van deze avond zal verrekend worden bij de deelname tot eender welke workshop men zal toetreden in het najaar. Voor directeur van de werf : Yvan Verhaeghe en zijn personeel komen er alleszins drukke periodes aan om dit alles in goede banen te leiden. Het citaat van Gert dat men kon pikken met zijn oeigen is ook van toepassing. Deze veelzijdige kunstenaar-ontwerper-carnavalist -lesgever en isomosnijder laat weten dat in de praktijk grote blokken isomo van de bouwspecialiteiten Van Herreweghe n.v. aan zeer lage prijzen. In de praktijk zal ook alles geleidelijk aan verlopen met stelselmatige opbouw van modules. Er kunnen categorieën gevormd worden en groepen opgesplitst worden in samenwerking voor thema's die zowel met opendoek olv. Piet De Koninck  en de 3 wijzen zullen van toepassing zijn. Het is ook bijzonder om de nieuwste reglementering voor praalwagens en de laatste tendens van materialen eens door te nemen. De laatste recente technologie  en mechanice. Tesamen eens nagaan wat de jury eist in het algemeen om een behoorlijk 'verwende' publiek te vermaken want de lat ligt steeds hoger. Nog een raad om de sessies zo kort mogelijk te houden en advies veelvuldig te geven. Nog even wachten vooraleer de suggesties en noden van de carnavalisten omtrent de workshops zullen gerealiseerd worden. Tom Vermeir, Gert Schatteman en Herman Schelfout zullen moeten brainstormen met de werf verantwoordelijken. Het komend seizoen van de carnavalsperiode zal er allicht wat technischer en professioneler uitkomen aangezien de goede voorkennis van de leerrijke workshops. Met argus ogen zullen wij dit volgen in de toekomst...een uitstekend initiatief dat alleen maar tengoede kan komen voor creatieve en gemotiveerde deelnemers.!
 

Gezocht : Oilsjters Talent m/v

Geschreven door Elien, Lut on . Posted in Nieuws

Carnaval, de trots van Aalst. Onderschat het niet: de editie 2015 is nog maar net gedaan en de voorbereiding voor editie 2016 schiet uit de startblokken. Via een introductiesessie willen we een nieuwe generatie warm maken voor onze carnavalcultuur, zodat deze een mooie toekomst heeft. 

copyright: Koen De Vogelaere

We richten ons niet enkel op theorie, de praktijk is even belangrijk. Via een aantal workshops (najaar 2015) krijg je de kans bepaalde facetten en technieken van het ‘wagenbouwen’ voor het Aalsters Carnaval onder de knie te krijgen. De begeleiding zal in handen zijn van mensen die al jarenlang de Aalsterse stoet mee kleur en schwung geven.
Thema’s die onder andere aan bod zullen komen: de opbouw van een wagen (van idee tot resultaat), piepschuimsnijden, het werken met foam voor o.a. hoeden en afwerking, de verschillen tussen veelgebruikte materialen zoals latex en polyester…

Deze workshops zijn er voor jong en oud, met of zonder carnavalservaring. Je hoeft geen lid van een groep te zijn, je bent evenzeer welkom als losse carnavalist.

 

De infosessie gaat door op donderdag 7 mei van 19u30-22u n de kleine zaal in De Werf

Kostprijs: 3 Euro

meer info: http://www.ccdewerf.be/agenda/910/gezocht-oilsjters-talent-mv#.VUdW9pMyOao

Hieronder een fragment hoe het er aan toegaat bij het maken van de wagens in de werkhallen (deel 1). de overige delen van deze reportage kunt u vinden op de videopagina!

 

foto: ©Carnavalaalstkoentje

 

 

Zondagstoet Arendcarnaval & Vuurwerk

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Nieuws

Een andere uitgestippeld parcours voor de opstelling waarbij een omgeving van bewoners met jonge gezinnen centraal staan is het vertrekpunt van de laatste carnavalstoet van het seizoen. Gecentraliseerd om en rondom de kermis attracties gevestigd aan de Horebekeveld. Dit is een nieuwe belevenis voor zowel de jonge als de oudere bezoekers folklore en amusement te combineren ter plaatse rond hun speelplein waar de tent zich bevond. Een miniem aantal reclamewagens vormden de beginfase van de speciale jubelerende editie.  De vorming werd ingeleid door het scoutstrommelkorps 'met Vel en Gamel' van het district dender waar een 20-tal oud-leden hun mazikaal talent lieten weerklinken. Op deze manier ontwaakte de woik en de bewoners nestelden zich op de stoep voor de stoet. Voor prinsj Evy een emotioneel moment aangezien stiekem door de Pië - wasco en Yannick (leden van de droeve apostelen) en haar campagneteam met haar Koen op korte termijn een 'Duitse' publiciteitswagen werd geconstrueerd. Hierop kunnen vele personen terzelfdertijd plaats nemen wat niet kan met de open cabrio die normaal in gebruik zou zijn. Een explosie van fierheid, temperament en gedrevenheid waren de aanleiding voor haar formidabel optreden ook aan haar lokaal in de Binnenstraat ter hoogte aan café 'Peken Moens'. Grote belangstelling in het algemeen: De weergoden waren den Orend goed gezind en de groepen volgden stelselmatig het vernieuwde traject. Van Boetermelkstroat tot de Greenstroat en de Gezellige Guidostroat! Vooreerst Lekken & Plekken - De Smauk es ter af - Geschalottert - Zwisj - Leedse Karnaval Vereniging D'Engelen met prins Peter Diericks en ex-prins Jan Leeman -Grat iet anders - de Zoipers - Orendse Zakkeschoiters - Tenon - Wadesdavoriet - de Matotten - Pertotal - Dest Goe Schief - Tes Ter Oever- de Brosseleirkes - de Zjieverleppen - de Snotneizern en de allerlaatste was afkomstig oit de 'Ros Beiaard' stede Deiremonne DKV de Mikkadoos met hun prinsj Tom Verhulst als talloirenwerper een streling voor het oog met hun ludieke vertoning.  Voor de ontbinding van deze volkse optocht is volks- en praatcafé 'de 3 Velden' de uitverkoren "place to be" met Denis als gastheer. Met nog enorm veel energie voerden de groepen hun dansjes voor de laatste maal dit seizoen op. Het gerstenat en vele andere drankjes werden koel en met veel zorg geschonken door de uitbater en zijn medewerkers. Vooraleer men naar de tent zou terug keren kregen ook de andere kroegen op de rechteroever bezoek van feestvierende carnavalisten.  De presentatie voor de oitroiking van de proizen van de deelnemende groepen was ditmaal aan het nieuwste en jongste lid van het bestier comité. De Nick bedankte alle aanwezigen, alle groepen, vele vrijwilligers, sponsors en technische diensten van de stad. Een speciaal woordje voor Evy en haar entourage. Alle groepen kregen proizen toegekend en de verantwoordelijken werden een voor een op het podium geroepen en hun enveloppe (met proispakket) in ontvangst te nemen. Na dit alles werd als afsluiter het feëriek vierwerk in gang gezet met luide knallen, prachtige kleuren en immens grote opkomst aan de voorziene veilige open ruimte.  Een editie om voor altijd in de archieven op groot scherm te herbekijken... en te koesteren... met 2016 in 't zicht!

 

foto's: ©Hans Stieperaere
UA-58848661-1