Webradio Foto Video

Volgorde groepen Carnaval 2017

Geschreven door Elien on . Posted in Carnaval2017

Officieel gedeelte

a. Radiowagen

b. De Aalsterse Gilles

c. De Stopnoillekes

d. Ros Balatum

e. De Oilsjterse Mazjoretten

f. Prins Carnaval 2017

g. Oilsjt Mjoezik

h. Volgwagen

Deel A

Kleine groepen

1. Liejp: “ ‘t Liejp Flotjesconseir (Full Madness)”

E Liejp flotjesconseir... Meer moet Aalst carnaval niet zijn. Prins Jean-Paul wist 50 jaar geleden al dat muziek de basis is van het plezier met carnaval en dat het bij wijze van spreken een fluitje van een cent is om op een grootse manier carnaval te vieren door de juiste toon te zetten... Al was het maar met een simpel fluitje als instrument van de rasechte carnavalist. 

Het Flotjesconseir, ja da oeirde na mè Vastelvauvend zeker ieren veir. Prinsj Jean-Paul wist al langer as vandaug da meziek den basis vermt van 't plezier mè Oilsjt Carnaval. En getj in foite ni miër vandoeng as e simpel flotjen vèr a t’ ameseren of om conseir t’ agen. Doorom bringen weir van Liejp de moderne versie van 't Flotjesconseir... Gelèk as da ge nog noeit gotj g'hoeird emmen.

2. Afgebesteld: “Es de prinsjenkiezink de kezze op de toort of aal deergestoeken koort?”

Al jaren en dag wordt er beweerd door de carnavalisten dat er gesjoemeld wordt tijdens de verkiezing van Prins Carnaval Aalst. Zijn het gsm-blockers? Is het de stad die zijn lieveling prins maakt? Sabotage van decor of geluid? 

3. Kompasje: “Go veruit gelijk een slak, dan rij je niet in de prak”

Gezeten op een slak, zo gaat het niet te rap, rijden (kruipen) we door de straten van Aalst. 30 per uur is voor ons nog te snel, maar met wat moeite redden we het wel. 

4. Bekanst op de bolje: “Wa vér e Cirk!”

De Aalsterse stoet openen, maar wat voor een circus is dat? Opnieuw een nieuwe voorzitter voor het Feestcomité, wat zal dat geven? 

Den Oilsjterse stoet oepenen, mor wa vèr een cirk es da?
Vedrom ne nieve veerzitter vèr Fiejstcomitoit, wa goot da geven?

5. De Sperrezjiekers: “Ons kostuum van vandejoor sloot op niet, mor 't es e kostuum da de jury geren ziet”

Wil je in Aalst in de prijzen vallen, moet je een mooi kostuum hebben. Pofmouwen, een kilometer sierlint, een hoed in foam en veel kleur; dan heb je bij de jury een streepje voor. Maar de link tussen kostuum en onderwerp is dikwijls ver te zoeken, als het maar mooi is en als de kleuren niet vloeken. Vraag het aan de Poipeplekkers en Beschomt, die mannen weten hoe je een goede plaats bekomt! 

Wildje in Oilsjt in de proizen vallen, moeje e sjik kostuum emmen. Poefmaakes, ne kilomeiter galong, nen hoed in de foam en veil koleir, ten eje bè de jury e strepken veir.
Mor de link tissen kostuum en onderweirp es dikkes veir te zoeken, as ’t mor schoein es en as de koleiren nie vloeken. Vraugt het oon de Poipeplekkers en Beschomt, die maanen weiten hoe da ge een goei plosj bekomt!

6. De Saazers: “Steel-e-maan, waar de tijd bleef stille staan”

Het huis Steeleman, in de volksmond beter gekend als 'Steilemaan in de Niestroot', is wereldberoemd in Aalst en omstreken. Al 100 jaar kun je daar alles kopen wat je maar kunt bedenken: ondergoed, bedlinnen, badhanddoeken ... je kun ter niets misvragen. Nu ze eindelijk een nieuwe vitrine gemaakt hebben, willen we hen in de stoet eens in de verf zetten. 

‘t Hois Steeleman, in de volksmond beiter gekendj als Steilemaan in de Niestroot, es wereldberoemd in Oilsjt en omstreiken. Al 100 joor keje dor alles koeipen da ge mor kentj peizen vèr oon te doeng. Vanalle ondergoed, van alles vèr in a bedde en vèr in a bad ... Ge’n kentj dor niet misvraugen. Na da ze oindelèk oeik isj een nieve vitrin gemokt emmen, willen weir eer in de stoet isj in de veirf zetten.

7. Wazakkermèdoeng: “De 2 fotografen van ons Oilsjterse stee, Patrick en Koentje nemen ons in hun avontuur mee.”

Wil je iets te weten komen over Aalst en wil je daar ook nog bijpassende foto's? Dan kan je steeds bij Patrick of bij Carnavalskoentje terecht. Wij kruipen even in hun huid. Tijd om hen eens in de picture te zetten.....   

8. Kledde me vel: “Weir spiegelen ons oon niemand!”

Kledde Me Vel bestaat dit jaar 15 jaar. Wij zijn steeds onszelf gebleven en dragen plezier hoog in het vaandel. Wij zijn eigenlijk altijd al een beetje eigenzinnig geweest en smijten het geld niet langs deuren en vensters buiten. De stoet winnen zit er niet in! Wij spiegelen ons niet aan anderen, wat wagen en kostuum betreft. WEIR SPIEGELEN ONS GEWOEIN OON NIEMAND! WEIR ZEN KLEDDE ME VEL! 

Kledde Me Vel bestoot tees joor 15 joor. Weir zèn altoid ons oigen gebleven en vinnen het belangerek dammen ons amezeiren. Weir zèn altoid een boitenbintjen geweist en smoiten nie me ons cengen. WEIR SPIEGELEN ONS GEWOEIN OON NIEMAND! WEIR ZEN KLEDDE ME VEL! DA ZEN WEIR!

9. Om en Vedrom: “Zetj de plooster boiten! Tes 8 ieren... Vergeirink van de Draeckenieren!”

De Aloude Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst.... wie zijn ze, wat doen ze, wat typeert hen? De bewakers van alle geheimen! 

De Aloude Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst.... wie zèn da na foitelèk?

10. Schelmeroi: “SchelmeRIO, Weir toeinen Rio oe dat moet met d’ Oilsjterse speilen in de stoet”

De allereerste editie van de Aalsterse olympische spelen! 

D’ iejste ediesje van d’ Oilsjterse olympische spelen!

11. Wel bestedj: “Azo een poletieke cirk!”

Binnenkort zijn het weer verkiezingen en dan zie je de politiekers weer overal verschijnen in het straatbeeld en worden we weer met allerlei beloftes om de oren geslagen. 

12. Venoin: “Wippen veir den Bosj? AAAAAAA...”

Opgelet voor de bots! Voor groepen in de A categorie is dat jaarlijks toch met veel spanning afwachten hoe groot de bots in de rangschikking zal zijn. Venoin heeft het in ieder geval een oplossing klaar... Wippen, springen, jumpen, alle remmen los; wij springen voor den bots! 

Wippen, springen, jumpen ... aal de remmen los, weir springen veiren den bosj!!!

13. ’t Es na of noeit: “Tenon Interim - Op nen dag vindje de groep van a leven”

Vele groepen komen op een bepaald moment wel eens in ledennood en gaan naarstig op zoek naar vers bloed. Om deze groepen een handje toe te steken, kunnen alle groepen nu terecht bij Tenon Interim. Wij gaan op zoek naar de gepaste profielen voor de groepen, maar ook carnavalisten kunnen bij ons terecht op zoek naar de gepaste carnavalsgroep. Opendeurdagen Tenon Interim op 26 en 27 februari 2017! 

14. Gralèk Grosj: “Den Dikken van Dozje”

Het woordenboek “De Dikke Van Daele” kent iedereen. Onze burgemeester, Christoph D’haese, kan door zijn taalgebruik binnenkort zijn eigen woordenboek uitbrengen. Met gevatte opmerkingen en wel uitgekozen woorden als emotief, bagatelliseren, triomfalisme en zo meer weet hij zich in ieder interview te onderscheiden en maakt zich zo telkens weer onsterfelijk met zijn krasse uitspraken. 

De woerdenboek "Dikke Van Daele" kaan allemaan. Volgenst ons kaan den Dozje binnenkèrt zelf oeik me azu ne woerdenboek oitkommen. As g' hem op teivei ziet of g'hoeird hem op de radio wedje 't derect. Ast’n kaan, smatj'n er zu rap meigelèk speciool woerden of oitsprauken tissen. Van "emotieve momentjes" oon d' hallen, tot "triomafalisme" op de kerstmèrt, azoei vergeten de mensjen hem zeker noeit!

15. De Poipeplekkers: “Zè mo braaf mè Joke De Swaef”

Joke De Swaef, grote baas van de Stadswachten. 

Joke De Swaef is een self-made gevoorleke madam, ze kikt op d’ oondacht en macht 
Alles smadj ze in de stroid, via Facebook, via eer job, via eer handen, via eer loezen … de stadswacht begintj er van te bloezen.

16. Bedesterd: “Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeird ne scheirpen toid!”

Gooi wat stieren in de strijd, dan loop je gegarandeerd een scherpe tijd! Wil je met de Dirk Martens Corrida meelopen, dan moet je je geen trainingspak meer kopen. Sportkledij is passé, breng gewoon een Spaans tenuetje mee! En om de spanning op te drijven, gaan we deze keer ook wat stieren inschrijven. Kortom, veel ambiance op de baan, en de mensen langs de kant hebben er ook nog iets aan!   

Smatj ewa stieren in de stroid, tèn lupte gegarandeerd ne scheirpen toid!
Wildje mè den Dirk Martens Corrida meeloeipen, tèn moej’a gienen training nimmer koeipen. Sportklieren zèn passé, bringt gewoein e Sponsj tenuken mee!
En om de spanning op te droiven, gommen deze kier oeik ewa stieren inschroiven.
Kertweg: veil ambiaans op de boon en de mensjen langs de kant emmen d’er oeik nog iet oon!

81. De Koisploeg: De Koisploeg is de laatste wagen uit de carnavalsstoet en zorgt ervoor dat de straten gereinigd worden. Ook zij verdienen een applausje van het publiek!

De Koisploeg is de laatste wagen uit de carnavalsstoet en zorgt ervoor dat de straten gereinigd worden. Ook zij verdienen een applausje van het publiek! 

Middelgrote groepen

17. Steirk: “Aget Voil(eg)!”

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 ... Met Carnaval schakelt de Voil Jeanet nog een niveau hoger. Gewapend met vogelkooi en kinderkoets maakt ze de stad onveilig want voor de Voil Jeanet is Vastenavond heilig. Dozje & zijn brigade hebben het ermee getroffen: op 26 februari laat Mie Traillet de markt ontploffen! 

Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 ... Mè Carnaval schaukelt de Voil Jeannet nog e niveauken hoeiger. Gewaupend mè moit en koesj mokt ze 't stad onvoileg, want vèr de Voil Jeannet es Vastelauvend hoilèg. Dozje en zèn brigade hemmen ‘t mè eer getroffen.
Op 26 febrewore lotj Mie Traillet de mèrt ontploffen!

18. De Droeve Apostelen: “Coiffeurs van de Veirkemert”

Dezer dagen zijn er veel kapperszaken te vinden op de Varkensmarkt in Aalst, dit zijn meestal kappers van vreemde origine. Om hiermee de draak te steken, kan je in ons Droef Kapsalon best alleen je schapen laten scheren. 

Coiffeurs van de Veirkemert!!! Ze zèn dor me giel oeipen, oeik weir goon ‘t ons riskeren, mor bè ons komde 't best alliën vèr a schaupen te loten scheren.

19. Onzjier zèn Préférees: “Our Lord His Prefered Ones having a party”

Wat als ... Oilsjt in Engeland lag?! 

Waddas ... Oilsjt in Groeit Engeland loi? Oi men tèn oeik nen Breksit g'had? Oi men tèn oeik een Kwien? Was 't tèn De Kwien drinkt Kaffe? Of de Kwien drinkt thee? Our Lord His Prefered Ones are having an English Thea and Gin Afternoeng Partie under the Titty Tower! En da toidens onze stoet ! Perhaps spraken men tèn Oilsjters Engels, of Engels Oilsjters. Of nog beiter: we kosten 't zingen!

20. Zwisj: “Zwisj zèn galabal”

Zwisj viert zijn 25 jarig bestaan! We vieren ons 25 jarig bestaan met een enorm galabal op 26 februari en dat mag al eens iets kosten. Alles is weg en nu moet alles op! 

21. De Steijnzoel’n: “Op 't schip van 30 joor.”

Al 30 jaar trotseren De Steijnzoel’n alle carnavaleske stormen. Er waaiden politieke winden, felle bliksemen door de jaren heen, maar steeds bleven De Steijnzoel’n dezelfde koers varen: Oilsjt Carnaval blijven op de kaart zetten. Graag willen de Jack Sparrows van De Steijnzoel’n er nog eens 30 jaar bijdoen. We nemen jullie mee op avontuur waar stuurboord en bakboord een wereld vol actie wordt. 

22. De Sjattrellen: “No 35 joor Sjatt, veigen weir oon alles ons gat.”

Het stoetreglement telt maar liefst 22 pagina's vol regeltjes en verplichtingen, een uitdaging voor Sjatt om na 35 jaar dit reglement aan te passen aan onze normen: te hoog, te lang, te breed, te luid en te veel. 

35 joor Sjatt en 35 joor majoret van 't stad, na vegen weir on alles ons gat. Nog e reglementjen al ier en al door, weir oevertreden ze aal tegoor.

23. Drasj: “Wat als ..... Oilsjt Pamplona was geweist?”

In iedere groep heb je wel ne zogezegde stier. De Generool bij de ‘Lodderoeigen’ , De Peirekop bij ‘Possensje’ , Frank van Impe bij ‘Lotjonslos’ , Willy Van Mosselvelde van de ‘Bjein Treizen’, de Piet van ‘Krejeis’ , Johan van der Veken bij ‘Zwiejtzoel'n’ , Steve Van Dijck bij ‘Steijnzoel'n’, de Kreem bij ‘Loizemaanen’, Steve De Backer bij de ‘Poipeplekkers’ en de Polle bij ‘Drasj’. Ieder jaar terug dingen de meeste groepen naar de 1ste plaats, bouwen ze jaarlijks terug een mooie wagen, maken ze fraaie kostuums, dansen ze zich de benen van onder het lijf in de stoet en zijn de verwachtingen hoog gespannen tot aan de prijsuitreiking, maar eindigen dan op een 2e plaats of 3e plaats. De jury heeft hun lot in handen en bepaald wie op de 1ste plaats mag staan. De kopstukken blijven dus jaar na jaar hun "stieren" op zondag en maandag door de straten sturen op zoek naar die gegeerde 1ste plaats, vermoedelijk zijn de prijzen allemaal al verdeeld van op de vorming. Na het verdict worden de juryleden nogmaals achternagezeten door diezelfde stieren want voor hen is er wederom geen terechte beoordeling geweest en zijn moeten ze bij wijze van spreken "rennen voor hun leven". 

Grote groepen

24. Eirg: “’t Orkest van onger en dest!”

We gaan van 'pier naar pol', met 'pier en pol', en spelen voor onze boterham en wat alcohol!!! 

Weir gommen van pier nor pol, mè pier en pol, en spelen vèr onzen boeterham en ewa alcol!!

25. De Snotneizen: “De AAAAAAAAAAA pompiers”

Oud maar nog niet versleten. Met Carnaval laat een AAAAAAAAA (oude) pompier zien dat hij kan feesten. Aalst 3 dagen in vuur en vlam wees maar gerust dat het met de AAAAAAAAA (oude) pompiers kan. 

Aad mor nog ni versleten. Mè Carnaval lotj nen AAAAAAAAAA pompier zing dat’n nog kaan fiësten. Oilsjt 3 daugen in vier en vlam … zè mor gerest dat’ mè d’ AAAAAAAAAAA pompiers kaan.

26. Lotjonslos: “t go rap”

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

Deel B

Kleine groepen

27. Nèm Na!: “Bè Malvina Chassei grabbelde allemaan wel insj ne lekstok mei!”

Elke Aalstenaar kent de snoepwinkel nog van Malvina op de hoek van de Sint Jozefstraat. Elke student van het SMI heeft ooit wel eens lange vingers gehad in Malvina haar snoepwinkel. Malvina nam immers steeds haar tijd alvorens ze achter haar toog stond. AKV Nèm Na neemt iedereen terug mee naar deze nostalgische tijd en daagt iedereen langs het parcours uit iets uit de snoeppot te grabbelen. 

Ge zetj ni van Oilsjt as ge Malvina ere smokkelwinkel ni etj gekost! Allemaan eit valeiven ast'n kleintjes was op ‘n hoek van de Sintj Joezefstroot iet oit iën van eer smokkelpotten goon grabbelen. Akv Nèm Na pakt eir vedrom mei nor dienen nostalgischen toid en daugt de mensjen oon de kant oit iet oit de smokkelpot te grabbelen!

28. De Masjongskes: “Onze vastelauved es een cirque, weir speilen de roein drood!”

Als hoofdrolspelers van het Aalsters Carnaval, trekken we als rode draad door de stad. Onder leiding van onze circusdirecteur, de burgemeester, Den Dozje, die de touwtjes stevig in handen heeft. 

De lesten toid gelèkt onze Carnaval miër en miër op een cirque! Overal kejje a oeigen te koik geven, mor AKV De Masjongskes, vergetj oeik ons hoeifdrolspeilers ni! As roein drood trekken men deer de stad, opgelierd deer onze groeiten boos, den Dozje.

29. De Profiteurs: “Als travestie op zijn Lord of the Dance”

Een travestie mag toch ook wat danspasjes forceren? 

30. Mismiejsterd: “Twieje Daugen Te Vroeg...”

Met ons thema ‘twee dagen te vroeg’ willen wij van AKV Mismiejsterd zeker zijn dat we er op tijd bij zijn om aan deze traditionele optocht mee te doen zoals veel Aalstenaars. 

Mè ons thema ‘Twie Daugen Te Vroeg ...’ willen weir van akv Mismiejsterd der zeker van zèn dammen op toid zèn ver dienen traditionele optocht mee te doen gelèk as veel Oilsjteneers.

31. Bjein Treizen: "Les nouveaux gendarmes d'Alost sont arrivés"

Aalst is de eerste stad die een speciale politiekorps tegen terrorisme wil oprichten. 

32. Droeig: “Zonder langen eirm stojje schaukmat”

Iedereen heeft ‘t ooit al eens aan de lijve moeten ondervinden: als je iets wil bereiken, iets wil krijgen, ergens wilt geraken, lukt alles veel sneller en gemakkelijker als je connecties hebt. Of zoals ze in de volksmond zeggen "als ge ne lange arm hebt". 

Iederien eig'et al isj on den loiven ondervonnen... wildje iet gedoon kroigen, iet beroiken, iet emmen, likt a da veil rapper en simpeler as ge de zjuste persoeinen kintj. Of gelèk as da ze 't in de volksmond zeggen "As ge ne langen eirem etj"

33. Beplekt en Bespoeten: Beplekt en Bespoeten – “Kaffebaars, van gralek speciool tot iejl gewoein, mor ver welken'eje goi een boein?​”

In de hedendaagse koffiecultuur spreekt men van espressobars, coffeeshops, baristas, dubbele latte, cappuccino of slow coffee. Allen te vinden in Kaffee Da Kothee, Philimonius, Koffiehuis Miene, AMOK, DPDK, Zero53 ...  Maar waar zijn de knusse, authentieke tearooms zoals Zwaenepoel, Corthals en Malpertuus met hun oude wijven, pateikes en een zjat filterkoffie naartoe? Moet er nog koffie zijn? 

Kaffebaars, van gralèk speciool tot iel gewoein, mor ver welken eje goi een boein?

34. Stièndoeid: “Stoet Gedoon, Ponsjooken Oon”

Dat gerstenat is hier allemaal op! Wat nu gedaan?! Met die drie zotte dagen drinken we nu enkel nog een glaasje tequila! Taco's en nacho's zullen we nu ook maar nuttigen! En is de stoet gedaan? Dan doen we allemaal een Mexicaans getint ponchootje aan! In rood, wit of groen. Misschien wel bedrukt met onze naam! Want dat moet voor de pracht en onze faam! AY Caramba! 

Aal da bier es hier op, wa ‘s da na? Mè Carnaval drinken men allien nog tequila ... Die smaabollen mè pikkels es oeik fini, taco's en nachos es ‘t ver ons na si! Es den Oilsjterse stoet gedoon, tèn doeng weir aal ons Mexiconsj ponsjooken oon! In alle koleiren, roeid, wit en groeng, mè onzen naum bedrikt, want dat es vandoeng! AY CARAMBA!

35. Gekloetj: “Dagobert Steve, dienen vant kantin is nen d...”

De nieuwe baas van de kantine doet er alles aan om zoveel mogelijk te organiseren "in het voordeel van de carnavalist". Zo kan je elke week gerust je centen achter laten in de kantine. Maar let wel op dat je de juiste bonnetjes of drankkaarten hebt. Je moet zelfs niet ver meer lopen om je werkgerief te kopen, hij zorgt werkelijk voor alles. En voor een kleine 11 EUR heb je al sterke drank, 't is een koopje. Kom allen tesaam naar Kassa 13! 

De nieven boos van ‘t kanting doet er alles oon om zuveel megelèk te organiseren "in ‘t veerdiel van de carnavalist". Zoei kejje elke week op ‘t gemak a cengen achter loten in de kanting. Mor letj op dagge de juste bongskes of zoipkoorten etj. En ver een kleine 11 euroloekes ejje al ketten drank, ‘t es verniet! Aal tesaumen nor ’t kanting vèr Kassa 13!

36. De Smauk es ter af: “Oilsjt van de koei mé vastelauved”

Ieder jaar met carnaval zie je de jeugd opnieuw lopen in eenvoudige kostuums zoals koeienkostuums of berenpakjes. De echte carnavalisten die elk jaar de moeite doen en veel werk in hun kostuums steken kunnen het niet aanzien. Wel, wij gaan op een komische manier laten zien hoe het wel kan. Zelfs als koe. Ben je benieuwd wat we bedoelen? Kom dan zeker eens kijken naar ons. 

Ieder joor mè Vastelauved ziede onze jeegd vedrom rondloeipen mè simpele kostummekes gelèk een koeien- of berenpaksken. Ze doeng gien moeite nemier om eer te verkliën. De echte vastelauvedvierders die e giel joor weirken on eer kostuums en wauges, kennen het nimmer oonzieng. Wel, weir goon de jeegd isj wakkerschidderen op een spelsje manier.

37. De Brosselkeire: “Pizza Al' Osta, weir stoan al veer a deer”

Wij maken dit jaar voor jullie pizza, springen op onze scooters en racen door de straten om op tijd bij jullie voor de deur te staan. Hierbij trekken wij ons niets aan van alle verkeersregels en scheuren door de bochten van de Aalsterse straten.   

Tees joor mauken weir vèr eir pizza. Weir zergen der ver da weir op toid bè a veren de deer stoon. Weir racen dorveer deer ons Oisjterse stroten en trekken ons niet oon van de rest!

38. Lekken en Plekken: “15 jaar LEP. Het was niet altijd simpel maar we slagen met vlag en wimpel”

15 jaar LEP en 60 jaar Alkuone. We vieren feest met vlaggen en wimpels, dansen en zingen met veel gerommel op onze trommel. 

39. Schiefgoddeweg: “De kleinsjte van de kleinsjte”

Klein, klein groepje, wat doe je in de stoet? Heb je geen figurantjes mee, dat komt voor jullie niet goed… 

Klein klein groepken , wa doeie geir in de stoet . Eje geir gien figurantjes mee, da komt vèr eir ni goed.

40. De Tsjoepeneizen: “Tees es moin keirk"

"De herbestemming van de Sint-Jozefskerk kadert in de plannen om het Esplanadeplein op te waarderen”, aldus schepen Ann Van de Steen. Schepen Iwein De Koninck voegde hieraan toe dat de kerk een multifunctionele, brede ontmoetingsruimte moet gaan worden. We zullen van tijd tot tijd in de kerk een concertje kunnen meepikken of een bezoekje kunnen brengen aan een overdekte markt. God de Vader is woedend. Heiligschennis, godslastering en oneerbiedigheid dwalen door zijn gedachten. Met de blijde boodschap "Tees es moin keirk!!!" 

Anneken Van de steen zoi: "Weir mauken van de Sint-Joezefskeirk een conceirzool". 
"Da mokt diel oit van de plannificausje vèr ‘t Esplanadeploin in zè giel op te talloeiren".
Azzemen ‘t goe verstoon emmen moeget volges Iwoin de Keinink zelfs een multifuncsjoneile en brië plosj werren woor da d’ Oilsjteneers malkanderen kennen weerzien...??? Onszjier es in alle stoten en roepet oit: "Hoilegschennis, gien respect, z’ emmen ier weer iet bekonkelfoest!'" Tsjoep-engelkes gojje geir dor den boel vedrom ne kier arrangeiren want "Tees es moin keirk !!!"

41. ’t Es ter oever – ’t Es om Zjiep: “’t Gat in de sacozje van Dozje”

Onze burgemeester trekt alle registers open in Aalst. Hij blijft geld uitgeven aan de vernieuwing en de promotie van de stad. Zelfs de getroffen carnavalisten worden niet vergeten. De burgemeester is de suikernonkel van alle Aalstenaars. 

Den Dozje trekt alle registers oepen in Oiljst. De mieste mensjen peizen dat’n nen ezel eid die geldj schatj: een nieve sporhalle, nen hangar vèr de carnavalisten, ne sjikke wotertoeren, een nieve bibliotheek, e nief stadhois … het kaan ni op. Den Dozje es de soikernonkel van alle Oilsjteneers.

42. Geloeif mé goed: "Gedoon mè onzen nest te droin!"

Wie vorig jaar op ’t stadhuis moest zijn, had echt een stratenplan nodig: elke dienst zat ergens anders, elke schepen op zijn eiland. Den berremiejster had geen controle meer over wat zijn schepenen allemaal aan het uitspoken waren. Onzen Dozje is giejnen oil .... en mokt er woinig woerden oon voil ... Bakten de scheipen' het vroeger al te broin... Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin! 

Onzen Dozje is giejnen oil .... en mokt er woinig woerden oon voil ... Bakten de scheipen' het vroeger al te broin... Ten ist naa gedoon mè eren nest te droin!

43. Dest – Goe Schief: “Elke grap en grol ontstoot in’t draukenhol”

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van die mannen kunnen wij nog iets leren. Ze steken de draak met alleman en iedereen, altijd ludiek en nooit gemeen. De oudste vereniging van onze keizerlijke stad, heeft het de laatste tijd niet simpel gehad. Een moeilijke en emotionele tijd, maar de spirit en fijne spot geraken zij niet kwijt. Dwaar zal blijven waken over zijn vrienden en hun draken. 

De aloude kaiserlycke soevereine caemere der draeckenieren. Van doi sjarels kennen weir nog iet lieren. Ze steiken den drauk mè allemaan en iederien, altoid ludiek en noeit ni gemien. De aadste verienegink van onze koizerlèke stad, eget de lesten toid ni simpel g’had. Ne moeilèken en emosjonelen toid, mor ere spirit en foine spot gerauken zeer ni kwoit. Dwaar zal blijven wauken oever zèn moten en eer drauken.

Middelgrote groepen

44. Minder es miër – Gestoikt: “Assek steirf, wie onderaaft' er tein moine zeirk?”

Sterven doen we allemaal, dat is zeker. Daarom hopen wij dat onze laatste rustplaats ook de moeite waard is. Wij laten zien dat ons Aalsterse kerkhof een mooie plaats is voor iedere ziel die ernaartoe gestuurd wordt. RIP!     

‘k Weet da‘k steirf, mor wie onderaaft er tèn moine zeirk? Op 't Oilsjters keirkhof werret onkroid afgedoon, de groengdiensjt doet eer weirk. Steirven doemen allemool, da’s e foit. 
’t es t’ hoepen da ons lèste restplosj de moeite weerd is. Het hellevier of roistpap mè gaa leiperkes, da’s de vraug. Ien ding is zeker, weir goon fiesten op onze zeirk mè e stik in ons kraug. 

45. De Popollekes: “Na 30 joar leggen weir onze koarten op taufel en zetten onze joker in.”

Naar aanleiding van ons 30 jaar jubileum zetten wij rond alle carnavalsactiviteiten onze "joker" in. 

46. De Toerenbiejoekes: “Weir emmen pech, mor dankzoi 't bliskomitoit es't ni aal weg!”

27 april 2016... Ode aan onze pompiers.

47. Lossendeirdeveirdeirdeir: “Giëne stress mè een Oilsjterse Airhostess”

Dit jaar werden 2 zaken bewezen: de kwetsbaarheid van grote luchthavens en het nut van kleine, lokale "vliegpleinen". Tijd dus om DE KLOIZEN te heropenen, 30 jaar na de brand. We gaan weer van de grond met OILSJT AIRLINES. Onze kranige dames trekken hun pakjes aan, en ook al zit het nu wat krap, hun charmes zijn ze niet verloren! Stap gerust op want ... GIËNE STRESS MÈ EEN OILSJTERSE AIRHOSTESS!

Grote groepen

48. De Loge: “Vlaanderens mooiste 2017 … 2025”

Dwars door Aalst … 

49. De Matotten: “Ons streken verlieren we noeit, da bistjen kroigde nie doeid”

De motorclub MC Matot bestaat sinds 1969. Ondertussen zijn we allemaal gepensioneerde bikers die voor een laatste keer nog eens willen samenkomen en rit maken door de straten en de stad.

50. Schiefregt’oever: “Schiefregt'oever kiërt vedrom nor de cirk van verloeren toid.”

Hoe is carnaval ooit begonnen? Met domino's of clowns op post. Muziek was nog niet op cd maar ze brachten hun fanfare mee. Een wagen werd nog niet gemaakt maar de show die werd wel gesmaakt. Voor veel mensen niet gekend, daarom zijn de Schieve er terug mee begonnen. 

Hoe es Carnaval begost? Mè domino's of clowns op post. Meziek was nog ni op ceidei mor ze brochten eir fanfare mei. Ne waugen werd nog ni gemokt, mor de show dienen werd gesmokt! Ver velen ni gekost, dormei zèn de schieve der vedrom mee begost!

51. De Lodderoeigen: “Oilsjt Ro(C)kt”

Marktrock, parkingrock… vanaf 26/2/2017 Stoetro(C)k … De Lodderoeigen nemen jullie mee door de straten op een memorabele ro(C)k tournee. Vraag jullie inkomfestivalpolsbandjes aan de kassa … Eet- en drank- en animatiestanden, live podia … CU@Oilsjt Ro(C)kt op 26/2/2017. Ro(C)kte geir mee??? 

Marktrok, parkingrok, .... vanaf 26/02/2017, Stoetro(C)k ... De Lodderoeigen pakken eir deer de strooten mee, op ne memorabelen ro(C)k toernee ... Vraugt eir entreefestivalpoelsjbanjeken oon de kassa ... Eet- en drank- en animausjestanden, Live Podia ... CU@Oilsjt ro(C)kt op 26/02/2017. Ro(C)kte geir mei...???

Deel C

Kleine groepen

52. Gebosjt: “Weir pakken de vastelauvend poep mee in de stoet.”

Wij nemen onze Vastenavondpop al op zondag mee in de stoet, want met carnaval geraakt de echte Aalstenaar toch niet op de markt. Zo kunnen al de carnavalisten ze al eens zien in de stoet. 

Weir pakken de vastelauvondpoep al van de zondag mee, zoei kennen aal de Oilsjeneers z’ al zing, want den helft van de Ajoinen gerokt toch ni op de mèrt.

53. Schie’dj Oit: "D'Aa Garde in groeite form"

Voor ons grote debuut als AKV brengen wij dit jaar een eerbetoon aan de 'Koninklijke Harmonie De Oude Garde'. Deze Aalsterse vereniging, opgericht in 1787 viert in 2017 zijn 230e jaar. Reden te meer om ze eens in de bloemetjes te zetten. Wij rollen de rode loper uit voor de harmonie, zijn jeugd (=de nieuwe generatie) en de cantinières tijdens de stoet. 

Vèr ons groeit debuut as akv brengen weir tees joor een ierbetoein oon de Keninklèke Harmonie d’ Aâ Garde. Dees verienegink, gestart in 1787, viert in 2017 eer 230ste joor. Reden te mier om ze ne kier goed in de blommekes te zetten. Weir rollen de roeie loeiper oit ver d' harmonie, eer jeegd (= de nieve generausje) en Cantinières toides de stoet.

54. A’Join: “Liever Carnaval op 't woter dan nen Oiljsterse koter”

AKV A'join slaagt er niet in om een werkplaats te vinden, en gaat daarom zijn carnaval ergens anders vieren.

55. Denjer Enjeren: “Fiejstcomité weir zetten eir schaukmat!”

Feestcomité, wij zetten jullie schaakmat. We hebben het werkelijk met jullie gehad. We leveren geen punten in. En zetten onze beste pionnen, lopers en torens in. Maar bij ons feestcomité heeft dat helemaal geen zin. Wij vroegen om een bewijs, maar dat stelden jullie niet op prijs! Om met jullie te lachen is het nu de hoogste tijd…Onze bonuspunten zijn we toch al kwijt! 

Fiestcomité, weir zetten eir schaukmat. W’ emmen ‘t me eir g’at. We zetten ons beste pionnen veer. Weir willen ons poeintjen weer. Weir zetten ons pionnen, loeipers en toeres in. Zelfs onze kening en de keningin. Mor ier boi da fiestcomité eit dat giene zin. Weir vroegen om bewois, mor da stelden ze ni op prois. Vèr door me te lachen es da na den hoeigsten toid. Ons bonuspoentjen zemmen toch al kwoit!

56. Zjust op Toid: “Circus Dozje”

Je hebt Cirque du Soleil, Circus Malter en nog veel meer. Is een echt Aalsters circus geen goed idee? Welkom bij Circus Dozje! 

57. De Zoipers: “De prinsjemaukers van Oilsjt”

Als kandidaat laten we ons als marionet dirigeren, het zijn de prinsjemaukers die regeren… 

As kandidoot loten weir ons as een marjonet dirigeren en zèn het de prinsjemaukers die regeiren! Loisteren weir nie goed, tèn enjegen weir vanachter in de roet!!!!

58. ’t Es Noig: “Akv ‘t Es Noig - 15 joor jubilee en weir pakken de prinsjengarde van de joor mee”

Wij vieren 15 jaar jubilee en pakken de prinsengarde mee. 

Akv ‘t Es noig viert 15 joor jubilee en weir pakken de Prinsjengarde mee.

59. Beplekt of Bezoepen: “Iederen Ajoin Prinsj”

Tal van prinsenkostuums in de stoet, ook kandidaat-prinsen in overvloed... Het is de droom van iedere Oilsjterse carnavalist, als prins regeren in de stoet. Dit jaar is het zo ver: bij Beplekt of Bezoepen wordt iederen Ajoin Prins! 

Prinsjenkostuums mè hoeipen in de stoet, oeik kandidoten in oevervloed ... Het es den droeim van ieder'n Oilsjtersen carnavalist, as prinsj regeiren in de stoet. Vandejoor es ‘t na zoei veir: bè Beplekt of Bezoepen werd iederen Ajoin Prinsj!

60. Ajommoja: “Oiljst komt tot leiven”

Zo één keer per jaar komt volledig Aalst tot leven. Drie dagen lang staat de hele stad dan te beven. Maar niet alleen de Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaag, ook de grootheden van weleer komen tot leven. Van klein tot groot, van jong tot oud, levend tot vereeuwigd in een standbeeld… Niemand kan blijven stilstaan, iedereen gaat op stap met Aalst Carnaval. 

Azoe iene kier per joor komt giel Oilsjt tot leiven, droi daugen lank stoot die sjike stee tèn te beven. Mor nie allien d'Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaug, oeik aal de groeitheden van weleer kommen tot leiven. Van klein tot groeit, van jonk tot aad, leivend tot verieuwigd in e standbeldj, giel Oilsjt kan ni bleiven stille stoon en goot op maroede mè Oilsjt Carnaval.

61. De Zwisjelmoizen: “Toid vèr Love en Pies int nies”

De Zwisjelmoizen nemen jullie mee naar hun wereld van Morgen. Iedereen wordt kameraad, overal en in elke staat. Heel de wereld, elke kleur heeft nu onze Vastenavond door. Genoeg geruzie en gekrakeel, we laten nu elkaar heel. Al doet de wereld nog zo vies, de Zwisjelmoizen brengen jullie love en peace. 

De Zwisjelmoizen pakken eir mee nor eiren wereld van meiren. Iederien werd kameroot, oeveraal en in elke stoot. Gans de weireld, elk koleer eet na onzen vastelauved deir.
Genoeg riezje en krakiel, weir loten na mekander giel. Al doet de weireld nog zu vies, de Zwisjelmoizen brengen eir love en pies.

62. Bjein Swanjee: “Pas de deux ...”

In het vooruitzicht naar de gemeenteraadsverkiezingen waar de partijen hun kopstukken al naar voor brengen, brengen wij de choreografie "Pas de Deux" uit het Zwanenmeer. Dit nemen we wel letterlijk…dat Ilse Uyttersprot en Christoph D’Haese niet alletwee (pas de deux) burgemeester kunnen worden.     

Pas de deux ... er kaan mor iënen berremiester zèn, dus welke zwoon droift in de goeie richting?

63. De Vismooil’n: “Zeirkrock”

Op Allerheiligen - dat was verschieten - kon je op het kerkhof van muziek genieten. Toch wat flauwtjes; hadden wij mogen kiezen, kozen wij artiesten die te snel hun kaars uitbliezen. Wil je ze nog eens in levende lijve zien? Dat moet nu lukken! Op ons kerkhof kan je een festival meeplukken. En vragen ze jou: Waar heb jij toch uitgehangen? Dan zeg je: “Op Zeirkrock en in't Oilsjters was tees voeisken wel vangen!”. 

De steiren vallen oit de locht, we moeten er nie om liegen, ‘t es oordeg mor de lesten toid vallen ze gelèk de vliegen. Ze drinken eer de kop in of ze werren aad of ziek, mor wa ze achterloten es fantastische meziek. Dor boeven in den hemel es ‘t na elken dag conceir,
tèn krooipen ze be'ien en spelen ze nog een eir. Arriba, arriba, de liekes da ze spelen,
loeipen weir joren noor eer doeid nog deftig mee te kwelen. Eer woerden en akkoerden vergeten weir dus noeit, oeikal zèn ze begrauven, gecremeerd of oitgestroeid. Wildje ze nog isj ‘life’ zing, da moe na toch wel likken, ge kendj ier op ons keirkof nog e festival meepikken. 
De Vismooil'n organiseren speciool vèr eir vandejoor, Zeirkrock en doormee zieje ze weer isj be mekoor. Belfortrock of Mèrtrock woren toch nie echt de moeite, nor Zeirkrock moeje kommen want door spelen alien de groeite. Wildje dat den act begintj, plasjt tèn mor in eir annen, mor om ze goed te zieng zejje een keirs moeten doen brannen. Het es door zonder veerverkoeip en oeik zonder entréé, ge bringt gewoein ne raakrans of e schoein blomstikske mee. Terwoil den hoeiftact, door op ‘t scene, nog ienen stoot te snaren, hoeirde 't hemels geloid van ons akoestische gitaren. Dus eje zondagauved toid, komt tèn gerest isj af,
vanast wa donker werd kendje stoon dansen op ons graf. En vraugen ze a binnekert, woor ejje goi oitgangen? Tèn antwoerde, op Zeirkrock, bè De Vismooil'n en 't was vangen ...

64. Oeverboeft: “Oilsjteneers zemmen”

Een eerbetoon aan een groot carnavalist en dé pionier van de Oilsjterse carnavalsplaatjes... Jean-Paul De Boitselier, prins van 1967 en 1970. In 1967 zong prins Jean-Paul de magische woorden ‘Oilsjteneers zemmen’. Na 50 jaar vinden wij dat nog altijd even 'ferrem'. 

In 1967 zong Prinsj Jean-Paul De Boitselier de magische woerden ‘Oilsjteneers zemmen’. 
50 joor loter vinnen weir da nog atoit ferrem!

65. De Schoitkitten: “Der was niet oon te doeng, op Ilse eir eetfestoin wast CarleKoeng”

  

66. De Melkmoilen: “Een poep van formoot, van Melkmoilenfabrikoot!?”

De verbranding, elk jaar het moment van sentiment voor elke Aalstenaar. Als de deuren van het stadhuis opengaan en de pop komt tevoorschijn, is dit altijd een magisch moment. Een pop, die al jaren door dezelfde creatieveling wordt gemaakt, Marc De Bruecker. Dit jaar willen we een pop van formaat, één van melkmoilenfabrikaat!? 

De verbranding, alle joren hét moment van sentiment vèr mieneg Oilsjtneer. As de deiren van ’t stadhois oepengoon en de poep komt teveerschoin es da altoid een magisch momentjen. Een poep, die al joren deer dezelde creatieveling werd gemokt, Marc De Bruecker. Vandejoor wille’men een poep van formoot, ien van Melkmoilen-fabrikoot!

67. De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet: “Oilsjt in de windj!”

Vorig jaar met Carnaval hebben wij horen waaien dat de maandagstoet niet zou uitrijden? Daarvoor was eigenlijk niemand slecht gezind, want in de namiddag liep iedereen toch al in de wind. De veiligheidscel stond in het oog van de storm, maar goede raad mag je niet in de wind slaan. Moeilijk te verklaren… in Aalst krijg je de wind langs voor. 

Veirig joor mè Carnaval emmen hoeiren wooin. Dat de monjdagstoet ni zou oitroin? Dorveer was foitelèk niemand slecht gezindj. Want in ‘n achternoeng liep iederien al in de windj.
De voiligheidscel stond in ’t oeig van de sterm, mor goeie rood meigde ni in de windj sloon.
Moeilèk te verkleiren, in Oilsjt kroigde de windj vaveiren.

Middelgrote groepen

68. Gratietanders: “Droi daugen Oilsjt Carnaval , da’s wa dak wil!”

Drie dagen Oilsjt Carnaval, dat is wat ik wil! Klap in jullie handjes … goed luid, en niet te stil! 

Alle lappen es ‘t van da. Kommen weir op televies, is da negatief in ‘t nies. Mor as ze spreiken oever de plooimen van RIO en eer bloeite miekes, vergeiten ze altoid Oilsjt mè ons prachtige liekes. Vèr Deiremonne en den boiten zèn weir een bron van inspirausje. Ze willen da natierlèk oeik isj probeiren, deer onze Carnaval te kopiëren. Gratietanders maukt het verschil.

69. Geschalotterd: “Me kardinool Jempi in de stoet. Oi goot toeinen hoe dat moet!”

Na meer dan 10 jaar maakt ex-prins Jempi zijn opwachting in onze stoet. Hij zal samen met Geschalotterd de Heiligen aanroepen om een tragedie zoals in april niet meer te hoeven meemaken, tevens zullen we ook Christoph D'haese en Ilse Uyttersprot danken voor de snelle en goede oplossing voor de getroffen groepen. Treuren zal er echter niet bij zijn. Het wordt zeker een feest op zondag 26 februari! 

AKV Geschalotterd goot vandejoor ni allien in de stoet. No 15 joor goot Prinsj Jempi nog isj mee in onze stoet. Hoi goot d' Oilsjteneers loten zing hoe dat’ vroeger was. Kardinool Jempi bringt vergiffenis oon aal de carnavalisten ver aal eer zonden en stommetoiten. Weir zèn in de stoet zèn volgelingen en goon de mensjen een unieke carnavalsbeleving geiven! Iederien van harte welkom in de keirk van Geschalotterd op 26 febrewore.

70. De Zwiejtollekes: “In ’t aad stadhois en e verloten kastiel, haaft Dozzje zen maitresses in ’t gariel!”

Nu het oude stadhuis en Terlinden leegstaan heeft de burgemeester zijn kans gezien om 'late' vergaderingen te plannen. Samen met o.a. Smeyers, Verdoodt en De Brouwer durven de lichten 's avonds wel eens aan of liever uit gaan. 

Na da ’t stadhois en kastiel Terlinden leigstoon, eet ne zekeren Christoph D. der niet beter op gevonnen om door zèn oigen rauze balletten te goon haven ... As ’s auves loot oeveraal de lichtekes oit goon, beginnen ze door te brannen en gebeiren door rore dinges … Smeyers, Verdoodt en De Brouwer zèn de maskes ‘van diensjt’ die in eer schoensjte balklied den oondacht van Christoph D. willen trekken. As echten kastielhier onvangt ’n door de vraakes …

71. De Zjieverleppen: “Mè Carnaval in 3017, tein goje wa zing!?”

Carnaval in het jaar 3017… 

Binnen 1.000 joor zèn de Gillessen volledig gemotoriseerd en roin d'er 4 robotten op ons peerd. De pompiers vliegen gelèk drones oever de stroten en Vastelauved vieren mè metolen kameroten. Mor wie zal alles repareren as den boel ni blijft marcheren? Messching den 'n iën of 'n anderen oeverlierden teppen van bè De Zjieverleppen.

72. De Loizemaanen: “Weir voelen ons al 25 joor keningen oever aal d' Ajoinen”

De Loizemaanen voelen zich vereerd om al 25 jaar door onze prachtige stad voor de mensen te kunnen paraderen, we voelen ons me die dagen dan ook de koningen van d' Ajoinen en willen dat dit jaar eens in de kijker zetten. 

73. Wadesdavoriet: “Temptation Oilsjt”

Ons vastenavondfeest dat al pikant is, wordt nog pikanter. Want Wadesdavoriet gaat op een tropische expeditie, om ginds ons cultureel erfgoed aan de man/beest te brengen. Ooit al eens apen de Gillesdans zien doen? Of gevaarlijke reptielen de voil jeanettenstoet zien lopen? Wij leren het hen! En dat allemaal in een zeer zwoel sambasfeertje! Kom kijken en laat je verleiden! 

Samba alier, samba aldoor, samba oeveral en surtout mè Carnaval.

74. Tisj: “Mèn hert, weer e café toe op de mèrt!”

Meer en meer cafe's sluiten hun deuren met Carnaval. Een echte zwanenzang tijdens ons 3 daags bal. Wij nemen jullie nog eens mee naar een oud Aalsters staminee. 

Mier en mier cafekes sloiten eir deiren mè Carnaval. Nen echte zwonenzang binsjt ons 3 daugs bal. Aaft eir geriet want weir pakken eir nog isj mee, nor de goei toiden van een aad Oilsjters stamenee.

75. De Zwiejtzoel’n: “Oilsjt es verzeikerd... Noo den brand toeiveren weir alles weer tot stand.”

Op 27 april 2016 sloeg het noodlot toe in de carnavalswerkhallen. Twee hallen werden volledig platgelegd door een verwoestende brand. Meteen een regelrechte ramp voor een 10 tal Aalsterse groepen. Ook wij, De Zwiejtzoel’n, waren slachtoffer. Wij hadden ons jubileumjaar (15 jaar) heel wat anders voorgesteld. Maar een Aalstenaar krijg je zo maar niet klein. Mede door de verzekering, Carnavalist tot in de kist en vooral veel doorzettingsvermogen en slapeloze nachten, toveren wij alles weer tot stand. 

Op 27 april sloeg het noeidlot toe in de carnavalsweirkhallen. Twië hallen werden volledig platgeleid deer ne verwoestenden brand. Direct een reigelrechte ramp vèr een 10 tal Oilsjterse groepen. Oeik weir, De Zwiejtzoel’n, woren slachtoffer. Weir hadden onze jubilée van 15 joor iël wat anders veren gesteldj. Mor nen Oilsjteneer kroigde azu mor nie klein. Mede deir de verzeikeringen, carnavalist tot in de kist en veraal veil deirzettingsvermoegen en slopeloeize nachten, toeiveren weir alle weer tot stand.

76. Krejeis: “Oilsjt... nen blommekei!”

Krejeis zet op zondag 26 februari alle Aalstenaars in de bloemetjes, want carnaval zit diep in ieders hart. De creativiteit en de samenhorigheid die leeft onder de carnavalisten is ronduit uniek. Zelfs de grote brand van vorig jaar krijgt ons niet klein. Daarom brengen we een ode aan alle Aalstenaars en in het bijzonder Guy en Paroi (toezichters werkhallen) en de hulpdiensten. 

Grote groepen

77. Beschomt: “ ‘t Sproeksken van 'n Ajoin!”

Wie heeft als kind niet genoten van alle sprookjes die de mama's of de papa's voorlazen vlak voor het slapengaan? Welke volwassene durft toegeven dat hij zelfs nu nog steeds kan genieten van de magie van een sprookje? Akv Beschomt gaat nog een stapje verder en schrijft dit jaar immers zelf het humoristische, uit de Aalsterse realiteit ontsproten 'Sprookje van de Ajuin'. Er was eens... 

Ter was ne kier, nog ni zu lank leen en ni zu veir weg van hier, nen ielen spesjolen bos. In deizen bos groedjen der allien mor, ajoinenboeimen. In teis betoeiverd bos speldjen aal de bosajointjes nen belangrekken rol. Deir tesaumen oon ien zjiel te trekken werd het joorlèks Bosajoinenfiest geredj! Krejeis nor het volleidege sproeksken? Vindj ons op feesboek of surft nor www.beschomt.be!

78. De Salongcarnavalisten: “Na es 't eir okkozje, rokt mee 'A' rond d'arlozje"

We brengen dit jaar Marktrock in retrostijl naar de Grote Markt, waar het thuis hoort. 

Veil leige ploinen en den horeca da klaugt, weir bringen iet woor da 't stadsbestier ni in slaugt, dzjaaiven op en rond (een) Groeite Mèrt, mor wel zieng da ge op makanders tiënen ni tert. Swingen de bienen in de knoeip en twisten mè ons bekken, vèr op 26 febrewore alle registers oepen te trekken. Dus Oilsjteneirs na es ‘t eir okkozje, rokt me ons mei à rond d'arlozje! Spektaukel gegarandeird!

79. Pertotal: “ ‘t Geloid van de Floit”

Verblind door de mooie verhalen van de sprookjesboom, vertrokken ze met z’n allen op reis. Want zij “Schaffen das” helemaal! Pertotal begeleidt ze al fluitend de juiste kant uit, onder het toeziende oog van Merkel. 

Verblendj deer de schoein verholen van de sproekskesboeim, vertrokken ze allemool op voijozje. Want zeir ‘schaffen das’ gielegans! Pertotal begeladj ze al floitend de zjuste kant oit, onder ’t toeziendj oeig van Merkel.

80. Possensje: “In ‘t hol van de lie”

Verkiezingen komen dichter, en achter de schermen zijn de partijen al volop bezig met hun programma samen te stellen. Als echte krijgers vechten ze voor elk idee en gezicht die ze daarin kunnen gebruiken. Maar waar vind je dikwijls nog de beste gedachten ? Juist, in ‘t hol van de leeuw ... HAKAAAAA! 

Verkiezingen kommen dichter ,en achter de scheirmen zen de partoien al volop bezig me eir program saumen te stellen . Als echte kroigers vechten ze vèr elk idee en gezicht die ze doorin kennen bezigen. Mor woor vindje dikkes nog de beste gedachten? Just, in ‘t hol van de lië ....HAKAAAAA

 

UA-58848661-1