Webradio Foto Video

Dag van de Prinsengarde

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016


Doordat er geen zitplaatsen werden voorzien, wat een uitzondering is, konden de organisatoren het dubbele publiek toelaten voor deze gelegenheid. Hun thema : geen burgemeester toegelaten werd dan letterlijk toegepast. Het imitatiekostuum van Dennis van onze burgervader werd uit de kast gehaald en den Dozj mocht een varkenskop opzetten. Een verwelkoming door een anti-terreur para-commando met een ingehuurde beveiligings figurant door Tom Vermeir verliep prima. Er werden actuele thema's aangehaald door een nabootsing van Aurore met bordjes gezwier uitgevoerd door prins Stefanie Daelman. Deze aankondigingen konden voortreffelijk door het panel juist betiteld worden. Een duo met speciale typetjes als 2 drenkelingen verkleed was voor Erwin en Barry perfect weggelegd. Hoe kan men in hemelsnaam niet een boot zien als men 780 politieagenten + bewakingsfirma's, 2 helicopters en andere beveiligingsmiddelen ingezet werden. Het liep ook al in het honderd bij de verhuis naar Werf 9 met de e-mails van schepen van Feestelijkheden Ilse Uyttersprot.  De activiteiten kalender is niet toegekomen bij de bestemmelingen! 
Vervolgens een warme oproep naar prins Dennis De Wolf door Tom Vermeir om na zijn jaar als prins zich toch maar te laten aansluiten bij de garde. De leegloop op de tribunes dat te vroeg begonnen was kreeg ook even aandacht. Het ludieke woordenspel met de panelleden met den Dozj, Annie De Maght, Ilse en Kenneth werd met argus ogen gevolgd. Voor Frank was er nog een anekdote voorzien over de verdwijning van de strikken tijdens het 3-koningenfeest. Een muzikale pauze met Dennis zijn bijzondere liekes zorgde voor ontspanning. met de vele bezoekers. Voor Werner Kinoo kwam het moment om aan schepen Ilse de verplaatsing van het carnavalsmonument zo vlug mogelijk te realiseren op de Hopmarkt. De huldigingen volgden met het 25-jarig lidmaatschap van ex-prins Michel Van Heck. Enkel lovende woorden voor deze superfijne mens van 't volk met een gouden hart.  Voor Patrick De Neve als rechterhand van Frank Rymenant werd er eveneens een waardevol geschenk gegeven doordat hij 30 jaar geleden prins was. Alle panelleden mochten een ruiker bloemen in ontvangst nemen en Margot van de promotiedienst kreeg speciale aandacht voor haar trouwe hulp. De penningmeester kon uit handen van schepen Ilse Uyttersprot de enveloppe met centjes voor de vereniging meteen meenemen. Iedereen werd uitgenodigd voor de receptie in de trouwzaal van het stadhois om nog wat na te praten... Een diner voor de ingeschreven sympathisanten stond klaar in de fiestzoal van 'The Carlton' Zonnestraat. Met dank voor alle medewerkers voor deze geslaagde avond....

foto's: Jos Laeremans

Dag van de Prinsencaemere

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016

Volgens het boekje van etiquette werden op volgorde van jaartal de namen van de aanwezige prinsenleden afgeroepen om vervolgens vooraan op het podium te komen. Voormalige berremiesteres Annieken stond helemaal in het midden, geflankeerd door haar petekinderen als fier metjen van deze vereniging. Het was fijn dat deze politica op deze wijze nog eens in de publieke belangstelling komt want de jongste generatie kan daar nog iets van op steken.! Het werd voor Kenneth Van Lierde als kersverse voorzitter van het Feestcomité zijn vuurdoop en als test kon hij zich al aan een tekenproef wagen. Omwille dat zowel Kenneth als prins Dennis in de grafische wereld werkzaam zijn kon het niet anders of een karikatuur van hun beiden werden op een half uurke tijd zichtbaar op het grote tekenblad getoverd. Bij de inleidende speech legde voorzitter Pascal Solemé uit wat de waarden zijn van zijn charmante groep in de welgekende charmantste stad. De levensloop van prins Dennis werd even ter sprake gebracht en daarbij werd de parodie van de berremiester als dubbelganger zeker niet vergeten. De wedstrijd kon van start gaan als eerste praktische proef. Een overhandiging van tekenaars gerief voor ex-prins Dennis door Annieken kreeg een warm en spontaan applaus van het talrijke publiek. Bij het geschenkenpakket voor de nieuwe voorzitter Kenneth lagen de geschenkjes ietwat anders bekeeken. Doordat er nog veel moet geleerd worden als beginnende leider van een groep met enige status valt er nog veel bij te sturen. Een grote mand met Franse titels : du vin, du pain et du boursin voor onze Vlaamse burgervader. Nu gaat deze waarschijnlijk in de kortste keren werk maken om drankgelegenheden zoals café Parois en  ipv Soleilken de Zonne enz te vervlaamsen.
Een quizken nog tussen ex-burgemeester Ilse en huidige Dozje kon maar resulteren in een minimum aan punten aangezien beiden bitter weinig goeie antwoorden hadden neergepend. Vervolgens de allernieuwste aanwinst van prins Joeri  met de nodige ceremonie en aansluitend een daverend applaus voor hoedenontwerpster Linda voor de chique creatie. Uiteindelijk werden de tekeningen van Kenneth en Dennis meegenomen voor alles bij Annieken thuis nog eens grondig na te kijken. De cheque werd door schepen van cultuur Ilse Uyttersprot overhandigd aan de schatbewaarder van dit korps nl. Jurgen Cooman. Een bedankingsboeketje werd ook uitgereikt aan Margot van dienst feestelijkheden en stadspromotie voor haar inzet. Na verloop gingen alle genodigden en belangstellenden naar Kaai 17 voor het banket. nog meer info volgen wij op de voet van deze vereniging....
 
foto's: Yves Van den Berghe

Popverbranding 2016

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016

Doordat de maandagstoet werd afgelast wegens te slechte weersomstandigheden door onze burgemeester was er ontzettend veel volk op de Grote Markt bijeengestroomd. Al een 3-tal uurkes voor de aanvang werden echter de toegangen voor het marktplein afgesloten met als gevolg dat de nog resterende geopende horeca zaken niet zo content waren met deze maatregel. Het is al een tijdje geleden dat nog alle cafés en restaurants allemaal in de periode van carnaval open waren. Het was dus voor de overlevende zaken zoals : café De Klok - het paviljoen - Café Cognac - Café Paris & 't Landhuis niet zo prettig om tenvolle 3 uur de toeristen en alle belangstellenden te moeten zien terug te keren buiten de feestzone. Er werden grondige controles uitgevoerd wegens veiligheidsmaatregelingen door dreigings niveau 3 aan alle ingangen. Zoals jaarlijks kwamen de Schotse doedelzak spelers met hun gekende deuntje de avond in gang zetten. Vooraleer prins Dennis De Wolf de pop in lichter laaie zette deed den berremiester ( Christoph d'Haese) een toespraak om iedereen welke hebben meegewerkt om deze editie te doen slagen oprecht te bedanken. Het ontwerp van AKV de Sjattrellen met de " Voil Jeanet'  verkreeg een mooi pleksken op het middenplein.  Voor het vuur aan te wakkeren kreeg het pronkstuk een laagje zeer brandbaar middel over zich heen. Alle carnavalisten mogen zeer fier op deze charmante stad en desondanks de minder goede weersvoorspellingen is alles toch nog goed verlopen. Er werden nog vele populaire hits van vroeger en nu gespeeld waarop er menigeen een danske placeerden. De horeca kon nog het beste van zichzelf geven en tot in de ochtend werd er gerstenat geschonken. De 8 trouwe pompiers kwamen zorgen voor de muzikale noot en het begon al lichtjes op te klaren als de laatste feestvierders gezwind naar huis tot gingen...

Jubilerende Gilles : bezemdans op Grote Markt

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016

In de vroege uurtjes werd er al via een uitgebreid nieuws mededelingen de aankondiging gedaan dat er op deze dag geen stoet zal doorgaan.  Het werd een heuse geschiedenis dag door de voorspelde uitzonderlijke weersomstandigden. Een beetje licht in de duisternis zou wel kunnen doorgaan wat betreft de jaarlijkse rondgang op het marktplein van de Oilsjterse Gilles. Fantastisch nieuws voor voorzitter Bruno Temmerman om zijn leden te sensibiliseren om hun 45-jarig bestaan alsnog te kunnen vieren op 'the place to be'. Sinds 1971 is de huidige groep ontstaan. Een tijdje later namelijk sinds 1986 zijn hun kostuums zowel vervaardigd als hun onderhoud in eigen handen voor kledij en hoofddeksels.  Er staan 80 bloempjes, 18 afbeeldingen van leeuwen en zelfde aantal kroontjes als verwijzing naar de Keizerlijke Stede te pronken op het uniform. De klompen en verenhoed van struisvogels  zijn eveneens unieke kentekens. Overigens nog het schild van Iwein van Aelst- 3 emblemen van het standbeeld van Dirk Martens - Aalsterse Belfort - wapenschild zijn te zien op hun kleurrijk maatpak. Op de schouders zijn er grote witte kragen en in de lenden sieren prachtige koperen bellen. Traditiegetrouw werden er vele kilo"s sinaasappelen gegooid welke een gift van de goden zijn. Het gestamp met de klompen duid de komst van de lente voor het vruchtbaar maken van de akkers na de winterperiode. Op het einde is het grabbelen naar de bezempjes. De bezitters kunnen zich gelukkig prijzen want dit is de geluksbrenger geldig voor een jaar. Het eetfestijn van de jubilerende groep zal plaats vinden op 1 & 2 okt "16 in SBS de Duizendpootjes in de Binnenstraat.  Een ledenfeest zal nog plaats vinden ter gelegenheid van 45-jarig bestaan in feestzaal 'De groene Wilg" in Erembodegem op 18 juni "16. We wensen de Gilles een fantastisch en onvergetelijk jaar toe met veel getrommel en gestamp...jullie verdienen vele pluimen voor zo'n bijzondere folkloristische groep van onze Keyzerlycke Stede....

De zondagstoet 2016

Geschreven door Eddy De Saedeleer on . Posted in Carnaval2016

Feestvieren, praalwagens, peper en zout, een en ander op de korrel nemen, en historiek. Dat alles zit samengebald in een alweer formidabele carnavalsstoet die zondag vanaf een uur tot laat in de avond door de Aalsterse straten trok. Op gang getrokken door de Aalsterse Gilles, het Ros Balatum, de Aalsterse stadsreuzen en Prins Dennis. In hun kielzog 75 verschillende groepen. Rond de 50 gecatalogeerd als kleine groep. Elf grote groepen en de overige er tussenin middelgroot. Teneinde een mooie verdeling over het parcours te krijgen worden de groepen dan nog eens onderverdeeld in een A,B en C deel. Hierdoor zie je in pakweg drie blokken van twee uur telkens een oplopende climax van kleine eenvoudige groepen, die het moeten hebben van originaliteit, naar uitgebreide immens grote groepen die het moeten hebben van originaliteit EN een praalwagen om u tegen te zeggen. Wie in het deel C loopt, weet ondertussen dat er licht aan te pas komt. Veel licht, want de Grote Markt, het eindpunt, waar uiteindelijk ook de jury zetelt, wordt pas bereikt als de duisternis al een paar uur heeft toegeslagen. Al geeft de jury ook punten langs het gehele parcours, en dit zowel op zondag als maandag.
 
Naast de 81 ingeschreven officiële groepen, lopen er in de stoet toch ook nog een tweehonderdtal geregistreerde 'losse' carnavalsgroepen. Een dergelijke groep kan bestaan uit wat vrienden, een solovierder, of een groep die nog net niet de stap naar officële groep heeft gezet. Met duizenden zijn ze, alles door elkaar geteld.
 
Een 'echte' groep beschikt over een thema, waaraan maanden van tevoren werd gewerkt. De 'losse carnavalist' pikt in op de actualiteit, soms zelfs uit het ochtendnieuws van acht uur, bij manier van spreken. Dit jaar vielen onder andere 'de sjoemelvelokes' op. Bij de reguliere groepen werd iets minder gespot met de lokale politiek, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, toen Ilse, schepen van Feestelijkheden, het hard te verduren had. Toch werden ook dit jaar geen heikele thema’s vermeden. Enkele groepen hekelden de stoet en de uitslag dan weer, door er op te wijzen dat er de laatste jaren bij de winnaars telkens groepen zaten die iets deden met 'bistjes'. Bedoeld werd dat ze dieren op hun praalwagens gebruikten. Uiteraard gaat het hier om namaak dierenpoppen. Dikwijls zijn het de grote kleppers zoals LotjonsLos die op een gegeven ogenblik de toon zetten voor de komende jaren. Zo ook toen ze samen met Prins Laurent enkele jaren geleden de honden uitlieten.
 
Aan de meet worden de prijzen gedeeld, deze keer zonder punten van de maandagstoet:
 
Dit jaar had Lotjonslos de eer om als laatste door de straten te paraderen met het thema ‘Oilsjt Mobiel, weir vliegen d’er oever’. Ze behaalden eerste prijs bij de grote groepen.
Beschomt kaapte de eerste plaats weg bij de middelgrote groepen, en dit voor het vierde jaar op rij. ‘Hey Oilsjt woor zen die handjes?’ hun thema, waarvoor ze zelfs Yves Segers van de partij lieten zijn.
Bedesterd, kleine groep, mocht de kroon opzetten met het thema: Oeik al gommen volleidig in ’t roeid, binsjt de stoet lachen weir ons tannen bloeit !!!
 
Tot volgend jaar: afspraak op 26 februari 2017.
 
(bron: http://nieuws.sadeler.be/#post144)


Op 25 maart stellen wij onze DVD voor met de beste fragmenten en interviews uit de Aalsterse carnavalsperiode. Wees er zeker bij in het ontmoetingshuis De Brug, vanaf 19u30 te Hertshage 11.

Doorblader iets lager in het artikel zeker eens in de foto's.

Een leuke foto gezien? Vraag het zeker eens via facebook , dan sturen we u een kopie in betere kwaliteit.

//fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-78

//fotos.digitaleregioaalst.be/#!album-79

Carnaval 2016 @ IBSO de Horizon

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016

Zoals gewoonlijk heeft juf Ingrid Buyse alle voorbereidingen en logistieke samenwerking zorgvuldig met het feestcomité vooraf al klaar gestoomd. In de feestzaal (turnzaal) was de bedrijvigheden nog maar net beëindigd of de allereerste feestvierders stonden al te popelen om toe te treden. Enkel intern personeel met hun klassen kon dit evenement meebeleven. Voor de klank- en lichtinstallatie werd beroep gedaan op een oud-leerling met zijn eigen discobar. De gemotiveerde Thomas Roelandt ( lid van AKV Salongcarnavalisten) zette de zaal op stelten en vervulde hiermee een succesvolle muzikale begeleiding.
De toestroom van uitbundige en verklede leerlingen kwam op gang in een mum van tijd. De 6 juryleden deden hun taak nauwlettend. De reclame zeilen van beide kandidaten hingen nog broederlijk naast elkaar achteraan in de zaal waar er ook een mini-lounge was opgesteld met party tafels. Kleine nuttige feest materialen lagen verspreid en versnaperingen stonden klaar voor het publiek.
Als allereersten konden zowel Prinsj Dennis De Wolf als zijn medekandidaat Christof Corthals (Cali) de namiddag in gang zetten voor gezellige en ontspannende momenten. Eveneens ex-prinsj Nick De Schutter kon de menigte bekoren met zijn gekende nummerkes welke favoriete meezingers zijn gebleven. Als gast optredens ook kwamen prinsj Fabio (Belgisch kandidaat voor andersvalden), Den Board en Niels Van den Steen (oud-leerling) het beste van zichzelf geven. Een rondgang doorheen de bezoekers kon kandidaat Potrel verwezenlijken waarna zijn mede-kandidaat Jel de verdere tonen voor Rechteroever vertegenwoordigers compleet maakt.
Een kleinschalige delegatie van de prinsen caemere met ex-prinsen Jurgen Cooman, Bart Van den Neste, Kenny d'Hondt en Joeri Mens kwamen dit alles nog vervoegen met een medley van zeer populaire deuntjes. De kandidaten werden gesensibiliseerd door juf Ingrid om stoetgewijs met doortocht het beste te laten zien voor de juryleden. De uitverkorenen uit een zeer talrijke groep van kandidaten voor 2016 zijn Kenny voor vice-prinsj en Kenny als prins vèr Horizon. Bij de vrouwelijke kandidaten zijn Zarah en Lore als respectievelijk vice-prinses en prinses uit gekozen.
Juf Barbara Heyman reikte de nodige trofeeën uit en overhandigde de waardebonnen (ter waarde van 25 euro) geschonken door carnavalshop Liebaut aan de fiere gelukkige winnaars. Bij de apotheose werd er nog duchtig gedanst, gezongen en gefeest op de tonen van de carnavalshit van Yves Segers (ism Beschomt) waar zijn die handjes...Een geslaagde superfijne aanvang voor de vakantie meer moet dat niet zijn toch?...

foto's: Anne-Marie Callebaut

 

Inhuldiging nieuwe cantinière 2016

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Carnaval2016


Een jaarlijkse traditie dat er na de raadzitting de aanstelling van de nieuwe cantinière plaats heeft op de 1ste verdieping van de werf. De officiële plechtigheid zal de afsluiter worden van een grootse tocht door de Keizerlycke Stede. Reeds rond het middaguur verzamelden al de leden met hun muzikanten aan de andere kant van de stad. Feestzaal 't Capucientje werd ingepalmd met het voltallige korps van d'Aa Garde. Ditmaal viel de eer aan gedreven, zeer gemotiveerde stagiaire Liesbeth Roelandt (Liesje).
Als geslaagde en zeer populaire fiest meisken is zij van alle fronten op de hoogte. Als gewezen lid van de Tettemoisjen - De Matotten & Lekken en Plekken heeft zij al een groot deel van haar palmares doorstaan. Een sierlijke blauwe cape en een bijhorend jenevertonneken worden in de kortste keren haar nieuwste attributen. De overhandiging kreeg zij uit handen van prins "16 Dennis. Hun locatie van hun vereniging (d' Aa Garde) is reeds geruime tijd gesitueerd op het Vredesplein. Rudy en Elsie maken van hun zaak 'the New Bowling The Cat' een gezellige thuis voor sympathisanten en leden van dit korps.. Een extra verzamelobject werd ontworpen door toedoen van volgende medewerkers : Studio van ex-prins Tony Swings - tekstschrijfster Charlotte Roelandt en kersverse prins Dennis De Wolf tekenaar van logo op CD en lintjes.

Voor opvolging staat Christiane Van Gijseghem paraat om de fakkel van stagiaire in goede banen te leiden. Door afwezigheid van 2 genomineerde leden nl. Marie-Ghislaine Barnez (40j lid) en Erna Van de Keer (25j lid) bleven er nog 3 over voor de erehuldigingen. Een glazen trofee werd overhandigd aan Katie d'Hondt (20j lid) en Jasmien Cleemput (10j lid) welke eveneens ook presentatrice was voor de gelegenheid. Als laatste nog Stephanie Ledegen voor 5 j trouw aan de groep. Met Liesje staat er een waardevolle cantinière aan het roer vèr 2016 welke alle zeilen in goede windrichting zal plaatsen....Een actief joar met op di de opening van de Voil Jeanettenstoet en verdeling van lintjes....her en der verspreid in onze carnavalsstad !

 

foto's: Di-Ma fotografie

Bedesterd, Beschomt en Lotjonslos winnaars van de stoet!

Geschreven door Elien on . Posted in Carnaval2016

Elk jaar wordt bij elke categore de beste groep gelauwerd. Ook dit jaar is dit het geval.
Ondanks het slechte weer, en het afschaffen van de maandagstoet (hierdoor was er geen beoordeling op de maandag), zagen we toch heel wat pareltjes voorbijkomen. Maandagavond werden de resultaten officieel medegedeeld met volgende rangschikking tot gevolg: Volledige lijst uitslagen 2016

Beschomt won ook nog de Originaliteitsprijs Willy Van Mossevelde. Bij de losse groepen won 't Reigert ("Verhoizing Abdesalam Démenagement: van Molenbeek naar Parijs")

Winnaar kleine groepen: Bedesterd

 

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Bedesterd 1.620,54 200 1.820,54 91,03
2 De Poipeplekkers 1.609,20 200 1.809,20 90,46
3 Gralek Grosj 1.545,48 200 1.745,48 87,27
4 De Zieke Zjieratten 1.540,44 200 1.740,44 87,02
5 De Melkmoilen 1.538,46 200 1.738,46 86,92

Winnaar Middelgroot: Beschomt:

 

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Beschomt 1.629,00 200 1.829,00 91,45
2 Drasj 1.625,49 200 1.825,49 91,27
3 Krejeis 1.623,06 200 1.823,06 91,15
4 De Sjattrellen 1.561,77 200 1.761,77 88,09
5 De Steynzoel’n 1.553,04 200 1.753,04 87,65

Winnaar grote groepen: Lotjonslos

 

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Lotjonslos 1.674,54 200 1.874,54 93,73
2 Possensje 1.663,20 200 1.863,20 93,16
3 De Snotneizen 1.643,76 200 1.843,76 92,19
4 Eirg 1.624,50 200 1.824,50 91,23
5 De Lodderoeigen 1.549,80 200 1.749,80 87,49

 

 
 

Volledige lijst uitslagen 2016

Geschreven door Elien on . Posted in Carnaval2016

Kleine groepen:

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Bedesterd 1.620,54 200 1.820,54 91,03
2 De Poipeplekkers 1.609,20 200 1.809,20 90,46
3 Gralek Grosj 1.545,48 200 1.745,48 87,27
4 De Zieke Zjieratten 1.540,44 200 1.740,44 87,02
5 De Melkmoilen 1.538,46 200 1.738,46 86,92
6 De Schoitkitten 1.546,20 184 1.730,20 86,51
7 Dest-Goe Schief 1.531,62 192 1.723,62 86,18
8 ‘Es na of noeit 1.521,90 192 1.713,90 85,7
9 Geloeif Mè Goed 1.498,86 200 1.698,86 84,94
10 ’t Es om Zjiep 1.489,86 200 1.689,86 84,49
11 Venoin 1.487,52 200 1.687,52 84,38
12 Oeverboeft 1.489,50 192 1.681,50 84,08
13 De Vismooil’n 1.488,78 192 1.680,78 84,04
14 Wel Bestedj 1.480,32 200 1.680,32 84,02
15 Schelmeroi 1.479,06 200 1.679,06 83,95
16 Bjein Swanjee 1.457,46 200 1.657,46 82,87
17 Om en Vedrom 1.456,20 200 1.656,20 82,81
18 De Zwisjelmoizen 1.462,14 192 1.654,14 82,71
19 Kledde me vel 1.425,78 180 1.605,78 80,29
20 De Tsjoepeneizen 1.403,10 200 1.603,10 80,16
21 Schiefgoddeweg 1.394,46 200 1.594,46 79,72
22 Steirk 1.393,38 200 1.593,38 79,67
23 Lekken en Plekken 1.384,56 200 1.584,56 79,23
24 De Brosselkeire 1.387,08 192 1.579,08 78,95
25 Ajommoja 1.372,14 200 1.572,14 78,61
26 Wazakkermedoeng 1.353,60 200 1.553,60 77,68
27 De Smauk es ter af 1.346,22 200 1.546,22 77,31
28 Gekloetj 1.343,88 200 1.543,88 77,19
29 Stièndoeid 1.366,38 160 1.526,38 76,32
30 Beplekt of Bezoepen 1.325,16 200 1.525,16 76,26
31 ’t Es Noig 1.322,46 200 1.522,46 76,12
32 Geschallotterd *** 1.360,44 160 1.520,44 76,02
33 Beplekt en Bespoeten 1.328,22 170 1.498,22 74,91
34 Droeig 1.296,54 200 1.496,54 74,83
35 De Zoipers 1.276,20 200 1.476,20 73,81
36 Zjust op Toid 1.272,60 200 1.472,60 73,63
37 Denjer Enjeren 1.282,68 184 1.466,68 73,33
38 De Saazers 1.261,44 200 1.461,44 73,07
39 A’join 1.215,36 200 1.415,36 70,77
40 Bjein Treizen 1.214,28 200 1.414,28 70,71
41 Mismiesjterd 1.206,00 200 1.406,00 70,3
42 De Sperrezjiekers 1.171,98 200 1.371,98 68,6
43 Bekanst op de Bolje 1.177,38 172 1.349,38 67,47
44 Kompasje 1.129,86 200 1.329,86 66,49
45 De Profiteurs 1.119,96 200 1.319,96 66
46 Zwert Zat 1.088,82 200 1.288,82 64,44

*** De groep Geschalotterd had 20 strafpunten gekregen om reden dat ze de toegelaten lengte overschreden zouden hebben. Deze groep stond in panne en heeft een trekvoertuig voor de wagen gekregen. De deurwaarder heeft per vergissing dit voertuig bijgerekend bij de totale lengte.Het reglement en werkwijze van de meting werd aan de deurwaarder op voorhand overhandigd. De groep gaat hierdoor van plaats 32 naar 26. (bron: aalst.be/carnaval)

Middelgrote groepen:

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Beschomt 1.629,00 200 1.829,00 91,45
2 Drasj 1.625,49 200 1.825,49 91,27
3 Krejeis 1.623,06 200 1.823,06 91,15
4 De Sjattrellen 1.561,77 200 1.761,77 88,09
5 De Steynzoel’n 1.553,04 200 1.753,04 87,65
6 De Zwiejtzoel’n 1.545,03 200 1.745,03 87,25
7 Tisj 1.512,27 200 1.712,27 85,61
8 Zwisj 1.467,90 200 1.667,90 83,4
9 Lossendeirdeveirdeirdeir 1.434,78 200 1.634,78 81,74
10 Wadesdavoriet 1.409,49 200 1.609,49 80,47
11 De Loizemaanen 1.395,72 200 1.595,72 79,79
12 Onzjier zèn Préférés 1.409,04 180 1.589,04 79,45
13 De Zjieverleppen 1.382,49 200 1.582,49 79,12
14 De Toerenbiejoekes 1.375,83 200 1.575,83 78,79
15 De Zwiejtollekes 1.375,47 200 1.575,47 78,77
16 De Droeve Apostelen 1.301,13 200 1.501,13 75,06
17 De Popollekes 1.308,15 184 1.492,15 74,61
18 Minder es Miër 993,96 200 1.193,96 59,7

Grote groepen

  Groep jury (90%) bonus (10%) TotaalPunten %
1 Lotjonslos 1.674,54 200 1.874,54 93,73
2 Possensje 1.663,20 200 1.863,20 93,16
3 De Snotneizen 1.643,76 200 1.843,76 92,19
4 Eirg 1.624,50 200 1.824,50 91,23
5 De Lodderoeigen 1.549,80 200 1.749,80 87,49
6 Pertotal 1.503,90 200 1.703,90 85,2
7 Schiefregt’oever 1.461,60 184 1.645,60 82,28
8 De Matotten 1.437,12 192 1.629,12 81,46
9 De Salongcarnavalisten 1.366,38 192 1.558,38 77,92
10 Gratietanders 1.294,20 192 1.486,20 74,31
11 De Loge 1.265,94 200 1.465,94 73,3

 

UA-58848661-1