Webradio Foto Video

AKV Vriet schenkt hun nog niet verkochte CD’s aan Feitelijk Verenigd

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Nieuws

Het betreft volgende CD's:

- Flesj Bek (Beste van de eerste 5 cd's)
- Ne goeie carnaval gewensjt! (Volume 8)
- Weir Kennen der ni van schien (Volume 12)

U kan deze CD's opnieuw verkrijgen aan 5 euro per stuk vanaf 6 oktober 2013 in de Carnavalswerkhallen bij 'De Paroi'

Meer info op de site van feitelijkverenigd.be

UA-58848661-1