Webradio Foto Video

Carnavalsaffiches doorheen de jaren

Geschreven door Dimitri Van Hove on . Posted in Geschiedenis

Door alle jaren heen zijn er natuurlijk verschillende soorten carnavalsaffiches ontworpen
voor Aalst en Carnaval.

De affiche was de belangrijkste reclamedrager. Sinds 1927 verving een veelkleurige prent de in de eerste jaren gebruikte aanplakbrieven. In 1934 werd een nieuwe affiche ontworpen.

Pas na WO II werden jaarlijks nieuwe affiches ontworpen. Bij jubilea werd teruggegrepen naar thema's van oude affiches.

Vandaag wordt de affiche gekozen via een wedstrijd.

DRA neemt jullie graag mee op reis doorheen deze wel artistieke en authentieke
affiches die we tot nu toe hebben kunnen bemachtigen.

Bron: Met dank aan Kebieken. www.kebieken.be

UA-58848661-1