Webradio Foto Video

verslag quiz AKV Salongcarnavalisten

Geschreven door Lut Van den Berghe on . Posted in Activiteiten

Een verwelkoming door het bestuur van de iniatiefnemers met daarna de voorlezing van de toepasselijke reglementering waaraan de kandidaten zich moeten aan houden. Het globale pakket van vraagstelling werd ingedeeld in 10 verschillende sessies. Elk pakket bevatte 10 gevarieerde vragen in verband met geschiedenis - culturele en actuele onderwerpen - politiek uit het verleden en heden van de stad Aalst- muziek enz.Er waren een 14-tal deelnemersgroepen wat nog best meeviel aangezien op dat ogenblik de opening van de Kerstmarkt plaats vond in de omgeving van de Hopmarkt en de Grote Markt. 
De hersenen werden gepijnigd en er waren vele intressante en boeiende vragen voor de deelnemers. Bij de uiteindelijke eind uitslag werden de 2 kandidaat prinsen gesignaleerd met name de Joe met zijn team op de zilveren plaats en de Younes vèr 15 kon het bronzen schavotje inpalmen. De winnaar van deze unieke avond werd de groep van de Carnavalploeg van de Sjatrellen. Een gulle sponsor van streekproducten Amborosa schonk voor de gelegenheid een korf met allerhande typische streekbieren aan de gelukkige verdienstelijke quiz fanaten. 
Tussendoor de vragenstelling kon men ook een groot assortiment van streekbieren proeven en waren er nog andere dranken voorhanden. Het was een gezellige en fijne avond en vooral een leerrijke ervaring voor de aankomende prinsenverkiezing. Een welbepaald voorproefje voor de aanwezige prinsenkandidaten om al een idee te hebben hoe je de kennis van de stad goed moet voorbereiden. De organisatie verliep vlekkeloos en daardoor scoort de AKV de Salongcarnavalisten zeer hoog met dit uitstekend evenement. Bedankt aan alle medewerkers en tot volgende keer .... 
UA-58848661-1